Projekti

Projektin tavoitteena on tehdä näkyväksi hyvinvoinnin merkitys opinnoissa ja  työssä ja kehittää keinoja sen tukemiseen Viikin kampuksella. Tavoitteena on myös edistää hyvinvointia yhteisöllisesti ottaen huomioon Viikin kampuksen kaiiki toimijat opiskelijoista henkilökuntaan.  

Projektissa tavoitteena on mm. HowULearn-kyselyiden ja niiden tulosten näkyväksi tekeminen hyvinvoinin tukemisessa,  hyvinvointiin liittyvien asioiden tiedottamisen parantaminen, erilaiset hyvinvointiin liittyvät tukitoimet ja tapahtumat sekä ainejärjestöjen ja henkilökunnan yhteistyö hyvinvoinnin tukemisessa. 

Projekti lähti käyntiin vuoden 2021 alusta. Projektin ohjausryhmä koostuu laajasti yliopiston eri toimijoista sekä Viikin kampukselta että yliopiston toimijoista.