Vastuutehtävät Ympäristövaliokunnassa 2022

PUHEENJOHTAJA Puheenjohtaja koordinoi valiokunnan toimintaa ja kokousten järjestämistä. Hän laatii kokouskutsut ja esityslistat. Muihin puheenjohtajan tehtäviin kuuluvat muun muassa budjetin seuraaminen, toimintasuunnitelman tekeminen yhdessä varapuheenjohtajien kanssa sekä toiminnan kokonaiskuvan hallinta. Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja pyrkii kehittämään valiokunnan toimintaa yhdessä muiden aktiivien kanssa ja tukee muita toimijoita heidän tehtävissään. Hän myös vastaa valiokunnan näkyvyydestä ja toiminnan jatkuvuudesta. Puheenjohtajan […]

Miksi kansalaisille ei kerrota vaikuttamismahdollisuuksista?

Kansalaisia kannustetaan kierrättämään ja suosimaan kasvisruokaa, mutta ilmastopolitiikan päätökset tuntuvat olevan tavallisen kansalaisen ulottumattomissa. Lausuntopyyntö luonnoksesta uudeksi ilmastolaiksi oli kahden kuukauden ajan (2.7. – 6.9.2021) avoinna kommentoinnille lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopalvelu.fi on verkkosivu, jolla kansalaiset ja organisaatiot voivat kommentoida lakiesityksiä niiden valmisteluvaiheessa. Miten on mahdollista, että näin tärkeästä vaikuttamismahdollisuudesta tiedottaminen kansalaisille on jätetty yksityisen järjestön vastuulle? Viisi […]

Minerals in Our Sustainable Future – What Should We Know about Them?

Words: Anni Rastas & Emilia Linnekoski Multidisciplinary discussion and collaboration are necessary for the building of an ecologically and socially sustainable society. The complex global issues of today’s world raise questions which are hard to answer alone. In this article, Emilia Linnekoski and Anni Rastas, studying in the School of Social Science in the University […]