Minerals in Our Sustainable Future – What Should We Know about Them?

Words: Anni Rastas & Emilia Linnekoski Multidisciplinary discussion and collaboration are necessary for the building of an ecologically and socially sustainable society. The complex global issues of today’s world raise questions which are hard to answer alone. In this article, Emilia Linnekoski and Anni Rastas, studying in the School of Social Science in the University […]

Akkumetallit kestävässä arjessamme – Mitä meidän pitäisi niistä tietää?

Teksti: Anni Rastas & Emilia Linnekoski Monitieteinen keskustelu ja yhteistyö on välttämätöntä ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan luomiselle. Tämän päivän maailmamme monimutkaiset, globaalit ongelmat herättävät kysymyksiä, joihin on vaikea yksin vastata. Tässä artikkelissa Helsingin Yliopiston Valtiotieteellisessä tiedekunnassa opiskelevat Emilia Linnekoski ja Anni Rastas etsivät ymmärrystä kestävän yhteiskunnan haasteisiin mineraalien kehityksen ja kestävän teknologian maailmasta. Erityisesti […]

Circular Economy Week 22.4. – 29.4.

The Environmental Committee’s spring campaign is all about the circular economy. During the campaign week we will, e.g., share information about different aspects of the circular economy and organize a recycling/trash art challenge. The week will end in a webinar on the 29th of April, where experts from Sitra and the Ministry of the Environment […]