Helsingin yliopiston kirjaston Zero Waste Syyskuu -haaste

Photo by: Katja Kaurinkoski

HYYn Ympäristövaliokunta haastoi jälleen mukaan HYYn alaiset järjestöt mukaan kuukauden kestävään Zero Waste Finlandin lanseeraamaan Zero Waste Syyskuu -haasteeseen. Haasteen tarkoituksena oli kuukauden aikana kiinnittää huomiota luonnonvarojen kestämättömään kulutukseen sekä kyseenalaistaa arkipäiväisiä toimintamallejamme. Ympäristövaliokunta halusi järjestöjen lisäksi selvittää, kuinka Helsingin yliopiston välittömässä yhteydessä toimivissa yrityksissä voitaisiin toteuttaa zero waste -haastetta tänäkin vuonna. Iloksemme haasteen päätti ottaa tänä vuonna vastaan Helsingin yliopiston kirjasto!

Kampanjan innoittamana haastoimme yliopiston kirjaston kehittämään ja tehostamaan jätteen keräystä ja lajittelua entistä paremmaksi. Kirjasto vastasi haasteeseen ja laati suunnitelman kierrätysmahdollisuuksien parantamisesta toimipisteissään. Helsingin yliopiston kirjasto kokee kartongin kierrätysmahdollisuuden luomisen tärkeäksi etenkin Kaisa-kirjastossa, jossa suuri osa syntyvästä sekajätteestä koostuu kartonkisista kertakäyttömukeista ja -salaattiastioista. Tällä hetkellä kaikissa toimipisteissä on tarjolla sekajäte- ja paperinkeräysastiat, minkä lisäksi Kaisa-talossa on mahdollisuus lajitella myös biojätteet omaan astiaansa. Kartonginkeräyksen lisäksi kirjastolla on suunnitteilla lisätä nykyisiin kierrätyspisteisiin myös muovinkeräysmoduulit. 

Kirjasto aikoo tiedottaa uusista jätteenlajittelumahdollisuuksista niiden ilmestyessä yrityksen tiloihin sekä sujuvoittaa kierrätyspisteiden käyttöä asettamalla ohjeistuksia jätteiden lajitteluun. Kirjasto haluaa lajittelun ohella myös minimoida jätteen syntymistä tiedotuksen avulla ja muistuttaa kirjastojen käyttäjiä esimerkiksi omien astioiden käytöstä kertakäyttöastioiden vähentämiseksi. 

Helsingin yliopiston kirjastoissa asioi päivittäin valtava määrä opiskelijoita, minkä vuoksi jätteiden syntymisen ehkäisy ja kierrätysmahdollisuuksien parantaminen ovat tärkeitä tekoja kohti jätteettömämpää yliopistoa. Seurailkaa siis mainittujen toimenpiteiden toteutumista kirjaston tiloissa ja tiedotuksessa!

Tarkemmat tiedot kirjastojen tilanteesta voit lukea yrityksen zero waste -raportista. Kiitos haasteen vastaanottamisesta, Helsingin yliopiston kirjasto!

UniCafen tilanne

UniCafe ei pystynyt lähtemään mukaan tämän vuoden Zero Waste Syyskuu -haasteeseen, sillä pandemia on tehnyt UniCafen tämänhetkisestä tilanteesta hyvin haastavan. Yritys halusi tästä huolimatta tarjota katsauksen nykytilanteeseensa ja suunnitelmiinsa muuttaa toimintaansa ekologisesti kestävämpään suuntaan.

UniCafe haluaa jatkossa vähentää kertakäyttömukien synnyttämää jätettä ja ohjata asiakkaitaan suosimaan kestomukeja kertakäyttöisten sijaan. Yrityksen tavoitteena onkin muuttaa tulevaisuudessa hinnoitteluaan kestomukeja suosivaksi sekä asettaa kestomukeja myyntiin ravintoloihinsa. Lisäksi UniCafe aikoo mahdollisimman pian muuttaa kaikki pakkausmateriaalinsa biohajoaviksi muovijätteen minimoimiseksi. 

UniCafen ravintolat toimivat yliopistokampuksilla, minkä vuoksi yritys on kuitenkin kierrätyksen suhteen yliopiston tarjoamien mahdollisuuksien varassa. Yritys toivookin, että tulevaisuudessa ravintoloissa olisi mahdollisuus jätteiden monipuolisempaan kierrättämiseen etenkin muovin osalta.

Kokonaishiilijalanjälkensä pienentämiseksi Unicafe tekee parhaillaan myös hiilineutraaliuskarttaa. Lisäksi yrityksen tavoitteena on nostaa vegaani- ja kasvisaterioiden osuus 50 prosenttiin kaikista myydyistä lounaista vuoden loppuun mennessä. Paljon on siis tekeillä vastuullisemman toiminnan toteuttamiseksi, mahtavaa!