Uusi vuosi ja uudet Ympäristöohjeistukset

In English Below.

Vuosi 2021 on polkaistu käyntiin Ympäristövaliokunnassa. Olemme ylpeinä saattaneet loppuun viime vuoden valiokunnan projektin järjestöjen ympäristöohjeistuksen parissa. Ympäristöohjeistuksen tarkoitus on auttaa HYYn piirissä toimivia järjestöjä huomioimaan ympäristö ja kestävän kehityksen periaatteet toiminnassaan. Ohjeistus tarjoaa runsaasti vinkkejä mm. järjestön ympäristösuunnitelman tekemiseen, ympäristöystävällisiin toimintamalleihin sekä tapahtumien suunnitteluun. Ympäristöohjeistus löytyy suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi blogimme Oppaat – osiosta. Sieltä sen voi vapaasti ladata järjestön käyttöön.

Ympäristövaliokunta haluaa kannustaa kaikkia järjestöjä yhteistyöhön ympäristöasioiden parissa. Vaikka elämmekin epävarmoja aikoja koronan vuoksi, on meillä silti monia keinoja toimia ympäristön hyväksi. Nyt jos koskaan on helppoa järjestää esimerkiksi webinaareja, joihin on helppo tulla mukaan matalalla kynnyksellä taustasta riippumatta. Somemielenosoituksilla on mahdollista herättää huomiota laajasti jopa Suomen rajojen ulkopuolella. Vaikka pandemiaa koskevat uutiset ovat vieneet valtaosan medianäkyvyydestä, on muistettava, että ilmastonmuutos on yhä vakava kriisi, joka vaatii ratkaisemista. Tämän hetkisillä ympäristötoimilla otetaan kantaa koronan jälkeiseen aikaan,  joten on tärkeää toimia ympäristöasioiden eteen myös poikkeusaikana.

Ympäristövaliokunta toimii mieluusti apuna ja yhteistyössä järjestöjen kanssa. Toivomme, että mahdollisimman moni järjestö löytäisi tiensä ympäristövaliokunnan kanaville ja innostuisi tekemään ympäristötekoja myös oman järjestönsä piirissä! Ympäristösuunnitelman tekeminen omalle järjestölle on oiva keino asettaa konkreettisia, saavutettavissa olevia tavoitteita. Mitä jos järjestönne esimerkiksi päättäisi, että tänä vuonna työelämäekskursionne kohdistuvat johonkin kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toimivaan yritykseen? Mitä jos suunnittelisitte yhden viestintäkampanjan tälle vuodelle, jolla ottaisitte kantaa teille tärkeään ympäristökysymykseen? Toivottavasti ympäristöohjeistus tarjoaa inspiroivia vinkkejä ja tukea toimintaanne! Ympäristövaliokuntaan voi ottaa aina yhteyttä, teemme mieluusti yhteistyötä kaikkien HYYn järjestöjen, sekä muiden valiokuntien kanssa!

Tulevia tapahtumia:

Ympäristökoulutus järjestöille ja valiokunnille 23.2. klo 18-20 @ Zoom

Follow us on Instagram: hyy_ymp 🌱

A new year has kicked off in the Environmental Committee! The Environmental Committee of 2021 has finished creating environmental instructions for all student organisations in the University of Helsinki. The instructions were written by the committee of 2020 and we are proud to be able to publish them finally.The instructions are meant to help organisations to consider environment and sustainability in all their activities and to give tips on how organisations can take environmental action. You can find the instructions in three languages; finnish, english and swedish in our blog by clicking “Oppaat” in our menu.

The Environmental Committee wants to encourage all student organizations to collaborate with each other when it comes to environmental affairs. Despite Covid-19 and the uncertainty caused by it, there are still multiple ways to act for the environment. Now it is easier than ever to organize webinars, which are easy to attend to by everyone. Online protests are an efficient way to stir up attention even abroad. Even though our media is taken over by the news about the pandemic, it is important to remember that the climate crisis still exists and needs to be solved. The environmental actions we take today are a reflection of the time after the pandemia, so it is crucial to act for the environment even during these uncertain times.

The Environmental Committee is more than happy to help and work together with student organisations. We hope all organisations discover our channels and get inspired to work for the environment in their own student organisations. Drawing up an environmental plan is an excellent way to set concrete and achievable goals. How would it sound like if your organisation would for example decide to organise an excursion to a company that follows the principles of sustainability? How about a campaign to spread awareness about an environmental topic important to your organisation? Hopefully the environmental instructions will inspire you and support you in your activities! Feel free to contact the Environmental Committee anytime, we are happy to work together with all student organisations of HYY!

Upcoming events:

Environmental Training for Student Organisations and Committees 23.2. at 6-8 pm @ Zoom.

Words: Emilia Linnekoski & Alma Tuunainen

Instagram post: Sara Lahdelma