Organising committee

Fred Dervin (Chair)

Anu Härkönen

Yongjian Li

Haiqin Liu

Xiaoxu Liu