Epicollect5 och CSV-data

Föreläsningen

Vi började med en datainsamlingsuppgift ute i cirka en timme, där vi skulle använda oss av Epicollect5 – en applikation som kan användas med t.ex. telefonen. Uppgiften gick ut på att vi skulle besöka 5-10 ställen från vilka vi skulle samla koordinater och besvara några korta frågor (som till mesta dels handlade om var och ens egen uppfattning om platsen). Då alla väl samlats igen i dataklassen, såg vi tillsammans på det samlade data (Bild 1). Det omvandlades också till .csv-form för att användas i QGIS. Där såg man spridningen på de samlade punkterna och åsikterna om var och en plats. Den fråga vi gick mer utförligt igenom var hur man upplevde säkerheten på platsen (Bild 2).

Bild 1. Utspridningen av platserna som sparats.
Bild 2. De grönaste punkterna symboliserar stark känsla av säkerhet och de röda stark känsla av osäkerhet.

Som en snabbt dragen slutsats kan man konstatera att de flesta upplevde Gumtäkt och Arabiastranden som relativt trygga områden, medan fler upplevde områden kring Sörnäs som mindre trygga.

Producerat material

På egen hand skulle tre kartor över naturhasarder produceras. Jag valde att göra en karta över jordbävningsdata från åren 1901-1909, 2001-2009 och 2010-2018.

Bild 3. Jordbävningar 2010-2018. (USGS, 2019).
Bild 4. Jordbävningar 2010-2018 och 2001-2009 (USGS, 2019)
Bild 5. Jordbävningar från alla tre tidsintervaller. (USGS, 2019)

Det är tydligt att mängden stora (6,0-9,0 magnitud) jordbävningar ökat under denna tid. En drastisk skillnad syns mellan 1901 och 2018.
Över lag har jordbävningarna skett kring Stilla havets Eldring – ett område som där litosfärplattor möts och därför skapar massa spänningar som frigörs som jordbävningar. Av samma orsak är tsunamin vanliga i dessa områden.
Jag tycker ändå det var intressant att se hur jordbävningarna i början av 1900-talet var relativt koncentrerade till kontinenterna, medan de senare jordbävningarna skett i stort sett mesta dels till havs.

Källor:
U.S Geological Survey (2019); Earthquake Hazards Program – Search Earthquake Catalog, https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/ läst 25.2.2019

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *