Viikko 6 – Hasardit

Kuudes kerta lähti käyntiin mukavasti sateessa kävellen ja keräten aineistoa Epicollect5-sovelluksen avulla. Tavoitteena oli kerätä aineistoa Kumpulan alueen kaupunkitilasta, muun muassa viihtyvyyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Vaikka päivän harmaan sateinen sää ei parantanut alueen viihtyisyyttä, saatiin ryhmän kanssa kasaan oikein kiva kokonaisuus.

Aineiston kanssa harjoiteltiin myös interpolointia. Kerätyn aineiston perusteella interpoloitiin Kumpulan alueella annettujen vastausten hajautumista. Esimerkiksi tarkastelun kohteeksi valikoitui turvallisuuden kokeminen tietyissä paikoissa. Amelia julkaisi blogissaan hyvin samanlaisen kartan kuin oma tuotokseni, joka ei tällä kertaa päätynyt julkaistavaksi blogissani. Kuitenkin, turvallisuuden tunne kasvaa Kumpulassa asutuksen lähellä, mutta suurimpien teiden varsilla koettu turvallisuus on heikompaa, kuten Amelia blogissaan mainitsi.

Harjoituksen jälkeen aiheena oli koota eri hasardeista karttoja. Itse päädyin tekemään maailmankartalla kuvattuna maanjäristykset, tulivuoret sekä meteoriittilöydökset. Karttojen teossa en hyödyntänyt interpolointia, sillä niin kuin Katja omassa blogissaan mainitsi, pistekarttana esitys tuntuu mielekkäämmältä.

Maanjäristykset

Kartalla (Kuva 1.) on esitetty maanjäristyksien sijainnit yli 6 sekä yli 8 magnitudin perusteella vuosilta 1950-2019. Tavoitteenani oli havainnollistaa yleisimmät alueet, missä maanjäristyksiä tapahtuu sekä korostaa erityisen voimakkaiden maanjäristysalueiden sijaintia. Pienet keltaiset pisteet mukailevat litosfäärilaattojen saumakohtia. Esimerkiksi Aasian puoleisella Tyynellämerellä sijaitseva Indonesianlaatta näkyy selkeästi maanjärisys kohtien ympäröimänä. Oranssit kolmiot puolestaan havainnollistavat yli 8 magnitudin maanjäristyksiä, joita esiintyy pääasiassa tietyillä alueilla, kuten Etelä-Amerikan länsirannikolla.

Kartta on suhteellisen helppolukuinen, vaikka oranssien kolmioiden koko olisi voinut olla suurempi ja väri erottuvampi. Lisäksi pienet keltaiset pisteet näkyvät heikommin kuivemmilla alueilla, jolloin karttaa lukiessa on tarkasteltava kohteita yksityiskohtaisesti. Tämänkin ongelman olisi voinut välttää värin muuttamisella. Kuitenkin merialueilla keltaiset pisteet erottuvat taustastaan haluamallani tavalla. Lisäksi legendassa yli 6 magnitudin maanjäristyksen piste muistuttaa kärpäsen kakkaa pienen kokonsa vuoksi. Legendan muuttamiseen en keksinyt muuta ratkaisua kuin että legendaa olisi käsitellyt toisessa ohjelmassa (esimerkiksi CorelDraw).

Kuva 1. Maanjäristykset maailmankartalla

Tulivuoret

Toisena hasardina on tulivuoret (Kuva 2.). Hyödynsin yli 6 magnitudin maanjäristyspisteitä myös tulivuorien rinnalla, jotta kartalta voidaan havaita niiden yhteneväisyyksiä. Oranssit kolmiot edustavatkin tällä kartalla tulivuorten purkauksia, jotka ovat tapahtuneet vuonna 1964 tai sen jälkeen. Tulivuoriaineiston liittäminen ohjelmaan onnistui melko vaivatta ja kohteet sijoittuivat kartalle odotetulla tavalla. Kuitenkin yksi silmiinpistävä tekijä kartalla jäi hämmentämään minua; Ruotsiin sijoittunut tulivuori. Nopeasti attribuuttitaulukkoa tarkastelemalla kävikin ilmi, että kyseinen tulivuori “Lakagigar” sijaitsee Islannissa, vaikka sen sijainniksi on annettu Ruotsi. Tämän seurauksena rupesin epäilemään aineiston luotettavuutta, mutta satunnaisten pisteiden sijainteja tutkiessani uskon, että “Ruotsin tulivuori” on vain poikkeus.

Niin kuin maanjäristyskartassa tässäkin visuaalisesti haasteena on erottuvuus. Kuitenkin yleisesti silmäillen kartasta saa helposti informaatiota, vaikka tässäkin pisteiden väriä olisi voinut kokeilla muissa väreissä ja kolmioiden kokoa hiukan suurentaa tai mallia vaihtaa.

Kuva 2. Tulivuoret ja maanjäristysalueet maailmankartalla.

Meteoriittilöydökset

Kolmantena hasardina onkin meteoriittilöydökset (Kuva 3.) maailmankartalla esitettyinä. Päädyin rajaamaan meteoriittiaineiston löydöksien massan mukaan, ja kartalle päätyikin vain suurimmat meteoriittilöydökset, kuten Hoban meteoriitti Namibiasta. Kyseinen meteoriitti onkin toistaiseksi maailman suurin meteoriitti (Info-Namibia).

Jatkoin tässäkin kartassa samalla visuaalisella linjalla tavoitellen yhtenäistä kokonaisuutta. Jos minulla olisi aikaa parannella karttaa, haluaisin nostaa muutaman esimerkin meteoriiteista tietoikkunoiksi kartan rinnalle, jotta meteoriittien sijaintien lisäksi voitaisiin tarkastella itse meteoriittia lyhyesti. Uskon, että se konkretisoisi aihetta.

Kuva 3. Alueelta löydetyt meteoriitit maailmankartalla.

LÄHTEET:

Cardwell, Amelia. Amelian Gis-blogi, Viikko 6: maastossa seikkailua ja luonnonhasardeja. Luettu 24.2.2019. https://blogs.helsinki.fi/amca/

Info-Namibia. Luettu 24.2.2019. https://www.info-namibia.com/activities-and-places-of-interest/otavi/hoba-meteorite

Pulkkinen, Katja. Katjan blogi, Luonnon (ja QGIS:n) armoilla (Kurssikerta 6). Luettu 24.2.2019. https://blogs.helsinki.fi/kzpulkki/

 

3 thoughts on “Viikko 6 – Hasardit”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *