Viikko 7 – Yhdysvallat

Viimeinen kerta aloitettiin ennen tuntia valmisteluilla. Tarkoituksena oli ladata ja koota omasta aiheesta kartta tai karttakokoelma. Tehtävä kuulosti haastavalta, ja sitä se tosiaan olikin.

Valitsin alueekseni Yhdysvallat ja sen osavaltiot. Tilastotiedon löytäminen osavaltioiden osalta osoittautui erittäin haastavaksi tehtäväksi, vaikka hallinnolliset rajat, tiet ja urbaanit alueet oli melko helppo saada QGis-ohjelmaan. Niin kuin Elina omassa blogissaan tuskasteli, kunnon aineiston löytäminen Yhdysvalloista oli vaikeaa. Pyörittelin useampaa eri sivustoa ja aineistoa tuloksetta, mutta loppujen lopuksi yksi aihe avautui järkevästi koko valtiota kattavana tilastona; Aktiiviset kaivokset ja mineraalien käsittelylaitokset (Active Mines and Mineral Processing Plants in the United States in 2003).

Metallit

Päädyin kokoamaan aiheesta karttasarjan (Kuvat 1-4) eri kaivannaisten perusteella. Aineisto sisälsi paljon kohteita, joista rajasin tutkimuksen kohteekseni muutamat metallit sekä jalokivet, ja niiden sijoittumisen Yhdysvalloissa. Kuitenkaan tärkeimpinä kaivannaisina Yhdysvalloissa ei ole metallit, vaan kärkisijalla ovat teolliset mineraalit. Metallit ovat tuotannoltaan pienin kaivannaisryhmä, niin kuin taulukosta voidaan havaita (Taulukko 1.).

Taulukko 1. Kaivostoiminnan tuotanto Yhdysvalloissa vuonna 2014. (Mineral commodity summaries 2016)

Kaivostoiminnan tuotanto (miljoona dollaria) 2014
– Metallit 31,200
– Teolliset mineraalit 49,600
– Hiili 35,700

Ensimmäisellä kartalla (Kuva 1.) kuitenkin päädyin esittämään viisi eri metallia: kupari, alumiini, kulta, rauta ja sinkki. Niin kuin kartalta voidaan huomata, Yhdysvaltojen metallikaivokset eivät ole keskittyneet voimakkaasti tiettyyn paikkaan, vaan kaivostoimintaa esiintyy laajalti koko Yhdysvalloissa. Kuitenkin poikkeavana alueena on Texasista Pohjois-Dakotaan kulkeva alue, jossa kaivostoimintaa ei metallien osalta ole juurikaan. Metallikaivokset ovat suhteellisen kaukana urbaaneista alueista, vaikka ne sijaitsevat suurimpien valtateiden varsilla. Niinpä niiden saavutettavuus on lopulta kuitenkin hyvä. Yleisesti tarkasteltaessa metalliteollisuus työllistää Yhdysvalloissa yli 310 000 henkilöä (Mineral commodity summaries 2016).

Kuva 1. Yhdysvaltojen aktiiviset kaivokset ja mineraalien käsittelylaitokset metalleista vuodelta 2003.

Karttasarjassa tarkastelin tarkemmin kahden metallin, kullan (Kuva 2.) sekä kuparin (Kuva 3.), sijoittumista maantieteellisesti Yhdysvalloissa. Molempien metallien sijainnit ovat selkeästi keskityneet tietyille alueille Yhdysvalloissa.

Kullan kaivosteollisuus on keskittynyt eritoten Nevadan osavaltioon, jossa sijaitsee esimerkiksi merkittävä kultakaivos Cortez Gold Mine. Alueen kultakaivokset kuuluvat maailman suurimpiin kullantuottajiin. Nevadan kultakaivokset sijoittuvat valtatie 50 (U.S. Route 50) ympärille, joka parantaa kaivannaisten kuljetusta alueelta. Nevadan lisäksi kullantuotanto on merkittävää Alaskan, Coloradon sekä Etelä-Dakotan osavaltioissa.

Kuva 2. Kultakaivokset Yhdysvalloissa vuodelta 2003.

Kupariteollisuus on voimakkaammin keskittynyt Yhdysvaltojen länsiosan eteläpuolelle, muun muassa Arizonan, New Mexicon sekä Utahin osavaltioihin. Merkittäviä kuparikaivoksia ovat esimerkiksi Bingham Canyon Mine (Utah) sekä the Chino Mine (New Mexico). Yhdysvaltojen kuparintuotanto on globaalisti merkittävää, vaikka suurimpia kuparintuottaja valtioita ovatkin muun muassa Chile sekä Kiina.

Kuva 3. Kuparikaivokset Yhdysvalloissa vuodelta 2003.

Jalokivet

Viimeisenä karttana (Kuva 4.) karttakokoelmassani olen esittänyt jalokivikaivosten sijainnit Yhdysvalloissa. Jalokivikaivokset ovat selkeästi painottuneet Yhdysvaltojen länsipuolelle muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Yhdysvalloissa jalokivikaivannaisia tuottaa pääasiassa 13 osavaltiota, joista esimerkiksi Arizona ja North Carolina ovat merkittävimpiä (Geology.com)

Kuva 4. Jalokivikaivokset Yhdysvalloissa vuodelta 2003.

Visuaalisesti karttasarjani on mielestäni onnistunut, vaikka tietyissä yksityiskohdissa olisi vielä parannettavaa. Esimerkiksi valtaväylien ja osavaltioiden sävyero ei mielestäni ole riittävä. Lisäksi Alaska olisi ollut hyvä rajata kartalle myös, erityisesti mikäli siellä sijaitsee tarkasteltavia kohteita. Kuitenkin yleisesti karttojeni yleisilme on yhtenäinen ja ainakin omaa silmää miellyttävä. Kurssikerrasta jäi loppujen lopuksi tosi hyvä mieli, sillä kovan työn ja kaivamisen jälkeen kartoista tuli kuin tulikin suhteellisen onnistunut kokonaisuus.

LÄHTEET

Data.gov. Active Mines and Mineral Processing Plants in the United States in 2003. https://catalog.data.gov/dataset/active-mines-and-mineral-processing-plants-in-the-united-states-in-2003

Geology.com, Gemstone Mining in the United States. Luettu 10.3.2019. https://geology.com/gemstones/states/

Huhtinen, Elina. Geoinformatiikan menetelmät 1, Viikko 7 – viimeinen tehtävä. Luettu 10.3.2019. https://blogs.helsinki.fi/huhelina/

U.S. Department of the Interior & U.S. Geological survay, Mineral commodity summaries 2016. https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2016/mcs2016.pdf

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *