Gissiä ja vaarallisia tilanteita

Aloitimme kuudennen kurssikerran pienellä kenttäseikkailulla ja keräsimme pienryhmissä dataa Epicollect5 -nimisellä puhelinsovelluksella. Sovellus määritteli kysymymykset, joihin meidän tuli valitsemastamme paikasta vastata samalla kun koordinaattimme kerättiin informaation yhteyteen, jota paikasta annoimme asteikko- sekä joissain tapauksissa kuvamuodossa.

Kuva 1. Kenttäharjoituksessa pohdimme eri alueiden viihtyvyyteen vaikuttavia seikkoja, joista valitsimme karttaesityksen pohjaksi turvallisuuden tunnetta kuvaavastavaa tietoa.

Takaisin gis-luokkaan palattuamme teimme interpolaatio-kartan käymistämme paikoista, joissa vastaajien mielestä pelon tunne oli ollut eniten läsnä (Kuva 1).

Tämän jälkeen saimme alkaa omin päin töihin ja tuottamaan sekä etsimään itse dataa. Aiheet asettuivat pääpiirteittäin hasardien tasoon ja tarkoituksena oli tuottaa karttoja, joita voisi käyttää oppimateriaalina. Päätin lähteä etsimään tietoa kaikista havaituista rautameteoriiteista (Kuva 2), joita maahan on iskeytynyt ajanjaksolla 1875-2017. Lisäsin luokiteltujen sijaintipisteiden yhteyteen vielä ympyrädiagrammin havainnoimaan kokoluokkaa, mutta jouduin siltikin kasvattamaan pienempien kohteiden diagrammien kokoa, jotta ne olisivat edes näkyvissä kartalla.

 

Kuva 2. Rautameteoriitit näkyvät viisikulmioina, joiden tummuus vaihtelee meteoriitin koosta riippuen suuremmasta pienempään. Punainen ympyrä tapahtuma-alueen havainnoillistaa kokoeroja.
Kuva 3. Maanjäristykset, jotka on havaittu aikavälillä 2000-2019 sekä mannerlaattojen saumakohdat.

Rautameteoriittien lisäksi päätin tehdä havainnoillistavan kartan (Kuva 3) yli 6 magnitudin maanjäristyksistä, mistä näkee myös mannerlaattojen reunakohdat. Kartasta tuli mielestäni visuaalisesti kaunis ja selkeä.

 

Kuva 4. Japanin topografinen kartta sekä alueen kerrostulivuoret.

 

 

Kuva 5. Japanin alueen kerrostulivuorten suurin keskittymä.

Selailin ensimmäisten karttojen jälkeen muiden blogeja ja törmäsin muunmuassa karttaeristyksiin, joita Alex oli kyhäillyt ja haastoin itseäni tekemään myös jotain vähän työläämpää oheen, vaikkakin jo opitun, vanhan soveltamisella. Rautameteoriittien ja  lisäksi päätin tehdä myös pinnanmuotokartan Japanista (Kuva 3 & 4), johon lisäsin alueella sijaitsevat kerrostulivuoret korkeuksineen. Ohessa vielä tarkennetumpi kuva tiheimmästä kerrostulivuorialueesta Japanissa (Kuva 4). Kartasta tuli mielestäni muuten ihan passeli kaikessa yksinkertaisuudessaan, mutta tulivuorien nimet jäivät hieman pieniksi ja hämärän peittoon sekä yrittäessäni tehdä legendaa topografisesta värikirjosta se vääristyi 15m välein asetettujen korkeuskäyrien sekä pohjalle jääneen rinnevarjostuksen takia niin paljon näin pientä kuvaa katsellessa, etten nähnyt syytä käyttää sitä tämän kartan yhteydessä, koska pinnanmuodon voi hahmottaa hyvin edes tarkennuskuvasta.

Lähteet:

 

 

 

 

Vastaa