kurssikerta 5

Moi!

En päässyt osallistumaan viidennelle kerralle paikan päälle, ja minulla oli epäilykseni siitä, miten tehtävät onnistuisivat itsenäisesti. Kuitenkin eräänä torstai-iltapäivänä törmäsin auttavaan enkeliin (Johanna Lehtinen<3), jonka kärsivällisellä avustuksella sain hommat hoidettua.

Uusia asioita ja toimintoja oli paljon, sekä vanhojen asioiden mieleenpalauttaminen ei sujunut täysin mutkattomasti. Koen kuitenkin, että tämän kurssikerran monipuoliset ja laajat tehtävät auttoivat hyödyntämään suurinta osaa aiemmin oppimistamme taidoista. Tehtävät alkoivat bufferien tekemisellä, joka tuli kurssikerran aikana todella tututksi hommaksi. QGIS:in spatial query sekä statistics panel olivat myös tärkeimpiä toimintoja oikeiden tulosten saamiseksi.

Hankalinta näissä tehtävissä minulle oli muistaa tai ymmärtää sitä, mitkä tasot tai tiedot olivat valittuina kuin vertailtiin tiettyjä tekijöitä. Kun esimerkiksi laskimme tietyllä lentomelualueella asuvia ihmisiä, en meinannut mitenkään käsittää mitkä tiedot tuli syöttää spatial query -toimintoon. Kertaamisen kautta kuitenkin ajatus alkoi hahmottua.

Suurin osa tehtävistä keskittyi sekä Malmin lentokentän että Helsinki-Vantaan lentokentän bufferivyöhykkeisiin, joista laskettiin mm. asukkaiden määriä tietyillä melualueilla. Myös väestöön liittyvät tehtävät toimivat suurinpiirtein samalla periaatteella.

Itsenäistehtävässä tuotoksena oli alla näkyvä kartta, jossa on kuvattuna lukuarvoina sekä pylväinä uima-altaiden määrä pääkaupunkiseudulla. Kartalta erottuvat selvästi alueet, joilla altaiden määrä on huomattavasti suurempi kuin muilla alueilla. Nämä alueet sijaitsevat Helsingin etelä- sekä länsiosissa. Joku taisikin pohtia ääneen, että miksi altaat sijaitsevat alueilla, joissa merikin olisi aivan vieressä.

Kuva 1, Uima-altaiden sijainnit pääkaupunkiseudulla kuvattuna pylväinä sekä numeroina. 

 

Taulukko 1, Tiedot tutkimistamme asioista. Tutkimme mm. asukastietoja, melualueita sekä uima-altaita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *