Call for Workshops: Gender Studies 2019 Conference: On Violence

Call for Workshops

7th of January –15th of February 2019

Gender Studies 2019 Conference: On Violence

24th of October – 26th of October 2019, University of Helsinki, Finland

What is violence? How is violence normalized in some contexts? How do gender, sexuality, race, and class, among other axes of power, intersect making some bodies more prone to experiencing violence? How to subvert and challenge different forms of violence, and what are the respectful and nuanced forms of solidarity and activism that take the specificity of people’s experiences into consideration?

We warmly invite scholars from a variety of locations in the Global North and South to participate in the discussions on violence. This conference in Helsinki will approach multiple aspects of violence across the wide multidisciplinary field of gender, sexuality, queer, trans, disability, postcolonial, and critical race studies. The conference is organized and hosted by the Gender Studies Discipline of The University of Helsinki together with the Association for Gender Studies in Finland (SUNS), Incorporating Vulnerability and WeAll projects.

We open workshop submissions from the 7th of January until the 15th of February. We invite you to submit proposals for workshops in English, Finnish or Swedish. In addition to traditional workshop contributions we also welcome other forms of creative collaborations/presentations/performances.

We welcome workshop proposals particularly in (but not limited to) the following themes:

 • Theorizing and understanding violence in feminism, queer, trans, postcolonial and disability and critical race studies
 • Debates on what counts as violence in feminism and in multidisciplinary gender studies
 • Methodology, methods and ethics in researching violence and vulnerable groups
 • Approaches and methods for countering, resisting and transforming violence
 • Concepts and conceptualizations of gender, violence and agency
 • Power/knowledge –violence
 • Violence within feminist movements and scholarship
 • Normative violence and violence of norms
 • Structural violence, colonial and racialized violences and violations, including microaggressions
 • Institutional and institutionalized violence, e.g. in organizations, schools, institutions of higher education, hospitals, military, prisons
 • Violence(s) and violations as discrimination in working life and in organizations
 • Hate speech and violence on-line
 • Narrations and representations of violence in fiction, film, literature, art, media
 • Political violence, social movements and violence
 • Policy and politics on violence
 • Mobility, migration, borders
 • Experiences of violence
 • Compassion and witnessing of violence
 • Secondary trauma and self-care of the researcher
 • Violence and vulnerabilities in the context of climate change
 • Violence against non-human animals
 • Societal impact of research on violence: how to influence positive change

Guidelines for Workshop Organizers:

Workshop organizers will be responsible for selecting papers to be presented in the workshops, planning and organizing the workshop, and communicating with the conference team as well as workshop participants. Sessions will be 90 minutes each; which could be divided on three to four paper presentations as well as group discussions. Alternatively, workshop organisers could utilise time differently according to their specific plans. Please note that paper proposals will be submitted directly to workshop organizers to the email provided in the submission form. Organizers will select the papers for the workshops and inform conference team as well as the participants.

Structure of the Conference Application Process:

1) Workshop organizers submit their workshop proposals by the end of 15th of February and are informed of the acceptance by the 21st of February.

2) Confirmed workshops will be published on the conference website on the 28th of February and the call for papers will open on the 1st of March and close on the 31st of March. The conference team will circulate the call for papers and advertise the conference widely.

3) Paper proposals are sent to the workshop organizers directly and they will inform the participants and conference team of the accepted papers by the 17th of April. The accepted abstracts will be submitted to the conference team for the book of abstracts.

Workshop Submission Details:

Submit an abstract of your workshop (max 2000 characters with spaces), title, keywords, short bio (max 1000 characters with spaces), a chair/chairs, a discussant, and a list of themes for potential papers. Fill in the submission form at the conference website: https://www.helsinki.fi/en/conferences/gender-studies-2019-conference

Important Dates:

 • Workshop submission deadline: 15th of February 2019
 • Workshop acceptance notifications: 21st of February 2019
 • Call for papers: 1st of March 2019 – 31st of March 2019
 • Paper acceptance notifications to the participants and conference team 17th of April

For more information and updates, please visit the conference website: https://www.helsinki.fi/en/conferences/gender-studies-2019-conference

Tervetuloa Hyväksytty väkivalta? -keskustelutilaisuuteen Tiedekulmaan 22.2.2018 klo 16–18

Suomen sisällissodasta tuli tammikuussa kuluneeksi 100 vuotta. Sodan väkivallan jättämät yhteiskunnalliset arvet ilmenevät sukupolvien taakassa, joka on vaikeuttanut julkisen keskustelun syntymistä naisiin ja lapsiin kohdistuneista sotarikoksista. Väkivallasta puhumisen vaikeus näkyy myös muilla tavoin nyky-yhteiskunnassamme. Viime vuoden loppupuolella julkisuuteen noussut lapsiin kohdistuva väkivalta, sekä lastensuojeluun kohdistuvat säästöt ovat herättäneet luottamuksen pulaa sosiaali- ja oikeusjärjestelmän toimivuutta kohtaan. Puhutaan jopa rakenteellisesta lasten ja nuorten heitteillejätöstä. Poliittisen tahdon puute näkyy myös valtion harjoittamissa, trans- ja intersukupuolisiin kohdistuvissa ihmisoikeusloukkauksissa, joihin ei puututa YK:n huomautuksista huolimatta.

Onko suomalaisessa yhteiskunnassa, kulttuurissa tai arjessa siis käytäntöjä, joita voidaan pitää hiljaisesti hyväksyttyinä väkivallan muotoina? Mikä mielletään väkivallaksi? Ketkä ovat sen kohteena? ”Hyväksytty väkivalta?” -keskustelutilaisuus kutsuu tarkastelemaan väkivaltaa monipuolisesti ja tieteidenvälisesti, osana kansakunnan, valtion ja yhteiskunnan rakentamista ja ylläpitämistä.

Tapahtuman valokuva: Ernest Protasiewicz

 

Keskustelutilaisuuden puhujat:

YTL Marjo Liukkonen on Lahdessa asuva tutkija, toimittaja, opettaja ja feministi, joka on erikoistunut väkivallantutkimukseen. Liukkonen valmistui yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta 1993, pro gradu –tutkielmalla Suomalainen naistappo. Vuonna 2016 Liukkosesta tuli yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Lapin yliopistossa ja 23.3.2018 hän väittelee Lapin yliopistossa aiheesta Hennalan naismurhat 1918. Liukkonen on ollut toimittajana muun muassa Yleisradiossa ja päätoimittajana Aviisissa. Hän on opettanut kriminologiaa ja oikeussosiologiaa Lapin yliopistossa ja julkaissut artikkelit “Intohimorikoksen anatomia” (Heinämaa & Näre 1994: Pahan tyttäret. Sukupuolitettu pelko, viha ja valta) ja “Miksi Mirja murhattiin?” (Sipilä & Tiihonen 1994: Miestä rakennetaan, maskuliinisuuksia puretaan). Hennalan naismurhat 1918 -tutkimus ilmestyy maaliskuussa 2018 Vastapainon kustantamana:  http://vastapaino.fi/kirjat/hennalan-naismurhat-1918/

VTT Elina Pekkarinen on lastensuojeluun ja nuorisoon erikoistunut tutkija, jonka tutkimukset ovat käsitelleet mm. koulukoteja, nuorisorikollisuutta ja lastensuojelun asiakasnuorten kokemuksia. Pekkarinen johtaa useita tutkimushankkeita, joiden läpileikkaavina teemoina ovat eriarvoisuuden ja marginaalisuuden kysymykset. Hän työskentelee tutkimuspäällikkönä Nuorisotutkimusverkostossa ja toimii lastensuojelun asiantuntijajäsenenä Helsingin hallinto-oikeudessa sekä puheenjohtajana Lapsuudentutkimuksen seurassa. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/tutkimus/tutkijat/elina-pekkarinen

OTM, VT Marjo Rantala tekee väitöskirjatutkimusta Helsingin yliopistossa oikeuden sukupuolta ja sukupuolieroa tuottavista käytännöistä. Rantalan tutkimuksen keskiössä on ruumiiseen paikantuva sukupuoli, ja hän kysyy, minkälaisen ruumiin oikeus tunnistaa. Entä minkälaista ruumista ja ruumiin sukupuolisuutta oikeus suojelee? Rantalan artikkeli intersukupuolisten ja transsukupuolisten henkilöiden oikeusasemasta valittiin Oikeus-lehden vuoden 2016 parhaaksi artikkeliksi. https://tuhat.helsinki.fi/portal/fi/person/mqrantal

Tapahtuman järjestää Haavoittuvuuden Haltuunotto: uusia näkökulmia feministiseen väkivallantutkimukseen -tutkimusryhmä, jota johtaa dos. Elina Penttinen (yliopistonlehtori, sukupuolentutkimus, Helsingin yliopisto). Diskussanttina toimii FT Julian Honkasalo (sukup. tutkim., HY) ja juontajana FM Ada Schwanck (sukup. tutkim., HY).

Hyväksytty väkivalta? -keskustelutilaisuus Tiedekulman Stagella torstaina 22.2.2018 klo 16–18. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Tilaisuuden facebook-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/1589070644545935/

Tiedekulman tapahtumasivu: https://helsinginyliopisto.etapahtuma.fi/fi-fi/Kalenteri/Suomi?id=50525