Etusivu

nainen1Alkuperäiskansoilla on omat kulttuurinsa, kielensä ja filosofiansa. Vaikka eri puolilla maailmaa elävät alkuperäiskansat eroavat toisistaan suurestikin, niillä on myös paljon yhteistä.

Vuonna 2015 käynnistyi Helsingin yliopiston Humanistisessa tiedekunnassa uusi ohjelma: Alkuperäiskansatutkimus. Opintojen tärkeimpiä painopistealueita ovat alkuperäiskansojen ontologiat ja epistemologiat, alkuperäiskansojen kielet, taiteet, oikeudet ja historia. Ne antavat opiskelijoille laajan tietopohjan alkuperäiskansojen ajattelun sekä käytäntöjen analysoimiseksi. Alkuperäiskansojen nykyisyyteen perehdytään kokonaisvaltaisesti. Opintojen tavoitteena on myös tarjota opiskelijoille uusia keinoja ymmärtää historiallisia jatkumoja ja valtasuhteita.

Opetusmenetelmät ottavat huomioon alkuperäiskansojen tiedonhankinnan tapoja, jotka perustuvat elettyihin kokemuksiin vuorovaikutuksessa sekä yksityiskohtaisiin, monien sukupolvien aikana karttuneisiin havaintoihin. Katso Weboodin opinto-oppaasta Alkuperäiskansatutkimus, Humanistisessa tiedekunnassa. Opinnot toteutetaan läheisessä yhteistyössä alkuperäiskansojen yhteisöjen kanssa.

 

Liity sähköpostilistallemme lähettämällä subscribe indigenous-info maija.meikalainen@helsinki.fi” (eli oma sähköpostiosoitteesi) osoitteeseen majordomo@helsinki.fi

Voit erota listalta lähettämällä unsubscribe indigenous-info maija.meikalainen@helsinki.fi osoitteeseen majordomo@helsinki.fi