Etusivu

nainen1Alkuperäiskansoilla on omat kulttuurinsa, kielensä ja filosofiansa. Vaikka eri puolilla maailmaa elävät alkuperäiskansat eroavat toisistaan suurestikin, niillä on myös paljon yhteistä.

Helsingin yliopiston verkosto Alkuperäiskansojen tieto ja kulttuurit kokosi yhteisen sateenvarjon alle eri tiedekuntien alkuperäiskansoja käsitteleviä opintoja ja tutkimusta.

Lukuvuonna 2015–2016 käynnistyi Humanistisessa tiedekunnassa Alkuperäiskansatutkimus. Opintojen tärkeimpiä painopistealueita ovat alkuperäiskansojen ontologiat ja epistemologiat, alkuperäiskansojen kielet, taiteet, oikeudet ja historia. Ne antavat opiskelijoille laajan tietopohjan alkuperäiskansojen ajattelun sekä käytäntöjen analysoimiseksi. Alkuperäiskansojen nykyisyyteen perehdytään kokonaisvaltaisesti. Opintojen tavoitteena on myös tarjota opiskelijoille uusia keinoja ymmärtää historiallisia jatkumoja ja valtasuhteita. Opetusmenetelmät ottavat huomioon alkuperäiskansojen tiedonhankinnan tapoja, jotka perustuvat elettyihin kokemuksiin vuorovaikutuksessa sekä yksityiskohtaisiin, monien sukupolvien aikana karttuneisiin havaintoihin. Katso Weboodin opinto-oppaasta Alkuperäiskansatutkimus, Humanistisessa tiedekunnassa.

Opinnot toteutetaan läheisessä yhteistyössä alkuperäiskansojen yhteisöjen kanssa. Ne vahvistavat alkuperäiskansojen tietoa ja sen validiteettia. Niistä on hyötyä monissa politiikan, kasvatuksen, terveydenhoitoalan, oikeuksien, talouden, kulttuuri- ja museoalan ammateissa ja tehtävissä.