Ruudun ja rasterin takaa

Kun auringon lämpöiset ja kirkkaat säteet alkavat vähitellen ujosti tervehtimään meitä päivä päivältä enemmän ja enemmän, on se vain merkki kevään lähenemisestä ja kurssikertojen hupenemisesti kohti vääjämöntä loppua. Kurssin ylittäessä puolivälin keskipaikkeen tutustuimme ruutukarttoihin, kuinka niitä tehdään ja miten niillä voidaan esittää tietoa. Saimme myös ensikosketuksemme kurssin aikana rasteriaineistoihin.

Kurssikerran ensimmäisenä tehtävänä oli valmistaa väestöä kuvaava ruutukartta pääkaupunkiseudun alueelta. Ruutukartan valmistaminen osoittautui yllättävän helpoksi tehtäväksi, ja sen mahdollistavat työkalut tuntuivat olevan tähän mennessä QGIS:n valtaisan arsenaalin sisällöstä selkeimmiksi käytettäviksi.  Toisaalta tietyt vaiheet olivat jo entuudestaan tuttuja, mikä luonnollisesti helpotti toimintaa. Hommat eivät kuitenkaan lähtenyt käyntiin aivan ongelmitta, vaan heti kurssikerran aineistoa ladatessa ensimmäinen kompastuskivi tuli vastaan. Aineiston lataamisessa ilmeni joitakin mystisiä ongelmia, eivätkä kaikki tiedostot olleet latautuneet aivan täysin, joten jouduin aloittamaan tehtävän alusta muutamien ensimmäisten vaiheiden jälkeen korruptoituneiden tiedostojen takia.

Kun tehtävää varten tarvittavat aineistot oli saatu ladattua, ja korruptio jätetty vaivaamaan enää muita epäonnisia tahoja, oli aika varsinaisesti aloittaa tehtävät. Eri vaiheidein kautta aikaansaannoksena oli nelikilometrin kokoisista ruuduista muodostunut pääkaupunkiseutua kattava ruudukko, johon oli yhditetty pääkaupunkiseudun väestöä kuvaavia attribuutteja. Harjaantumisen nimissä tein tehtävän useamman kerran eri attribuuteilla ja eri ruudukkokokoja koittaean, mutta totesin neliökilometrin olevan paras koko kuvaamaan aineistoa. Pienemmässä ruutukoossa kartta muuttui lukukelvottomaksi sumeaksi massaksi, ja suuremmat ruudut tuntuivat antavan vääristynyttä kuvaa aiheista. Ominaisuudeksi karttaani valitsin 75-79-vuotiaiden henkilöiden määrän.

Kuva 1. 75-79-vuotiaiden henkilöiden lukumäärät 1km² kokoisilla alueilla.

Kuvan 1 karttaa katsottaessa vanhemman väestön sijoitumiselle ei heti ilmennyt selkeää syytä. Hetken pohdin vaikuttaisiko varallisuus asumismahdollisuuksiin, mikä voi olla yksi selittävä tekijä. Vanhemmalla väestöllä voi olla paremmat mahdollisuudet maksaa asumisesta kalliimmilla seuduilla, kuten Helsigin ydinkeskustasta. Kuitenkin viimeaikainen uutisointi vanhustenhoidosta sai minut hakemaan vanhainkotien sijanteja Google Mapsista, ja tuloksena on kuva 2.

Kuva 2. Google Maps tulokset pääkaupunkiseudulta haulla “vanhainkodit”.

Vanhainkotien sijanti Helsingin kantakaupungin ja itäosissa, Espoon aluuella sekä Vantaalla näkyvät myös kuvan 1 kartan ruuduissa. En väitä vanhainkotien sijantien tai varallisuuden olevan ainoita asioita, jotka vaikuttavat 75-79-vuotiaiden sijaintiin, mutta jonkinlainen  korrelaatio varsinkin vanhainkotien sijainneilla varmasti on. Myös hyvien liikenneyhteyksien varrella asuminen on olennainen osa vanhempien henkilöiden elämässä, sillä sairauskohtauksen iskiessä tarve hyville kulkuyhteyksille on kova.

Kuvan 1 kartan lukemista helpotti, kun kuulin suuret tiet lisäävästä tiedostosta. Aiemmin kartasta oli kovin haasteellista hahmottaa, mihin kohtaan pääkaupunkiseutua ruudut sijoittuvat. Tieverkko helpottaa alueiden hahmottamista, ja niiden lisääminen paljasti myös aiemmin mainitun suhteen iäkkäiden ihmisten asumisen ja suurien teiden välillä.

Ruutukartat soveltuvat hyvin muuttujien absoluuttisten arvojen kuvaamiseen. Tämän mahdollistaa kaikkien ruutujen sama koko ja ruutukartat soveltuvat muuttujien määrällisen levinneisyyden kuvaamiseen, kuten Iina Rusanen kirjoittaa.

Kurssikerran loppupuolella kohdistimme katseemme kohti rasteriaineistoihin, jotka ovat seuraavan kurssikerran pääosassa. Pienenä kotiläksynä saimme tehtäväksi digitoida kaikki talot tietyltä alueelta Pornaisten alueella. Pisteiden lisäksi digitoimme muutamat tiet alueelle, mikä palautti nostalgisia muistoja viime periodin aikaiseen Tiedon esittäminen maantieteessä -kurssiin ja kurssin aikana CorelDraw:lla tehtyihin digitointitehtäviin. Oh the simple times.

Aivan kurssikerran lopussa Arttu antoi meille varoituksen sanat. Ensi kerralla tulisimme kohtaamaan ennen näkemättömiä haasteita, joten kunnollinen lepo ja riittävä ravinto ennen seuraavaa QGIS:n tarjoamaa kamppailua olisi hänen sanojensa mukaan suotavaa. Tulossa on mahtava taistelu, joista kansat tulee laulamaan lauluja pidoissa ympäri maita!

 

~~

Viime viikolla Matin, tänään Ollin. Tällä vauhdilla kurssin loppuun mennessä blogini on muuttunut muistokirjoituspalveluksi. Kevyet ja lumivalkoiset mullat.

 

 

Lähteet:

Rusanen, Iina. Ruututietokantoja ja rastereita (8.2.19.) https://blogs.helsinki.fi/iinarusa/2019/02/08/ruututietokantoja-ja-rastereita/ (luettu 12.2.19)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *