Lähiopetuspäivät

Koulutuksen 1. lähitapaamisen ohjelma

Kurssin avaus, kahvi ja tutustuminen

Multimodaalisuuden asettamat haasteet ja mahdollisuudet opetuksessa                (Kirsi Wallinheimo)

Virkistäytymistauko

Teemana kielikylpy (Benita Nordgren)

Lounas

Viestintäjännitys opettajan ja oppilaan näkökulmasta (Riikka Järvelä)

Kahvitarjoilu

Multimodaalisuusosio jatkuu, etäjakson ohjeistus ja aloitus (Kirsi Wallinheimo)

Lähiopetuspäivä päättyy

 

Koulutuksen 2. lähitapaamisen ohjelma

Aloitus ja kahvi sekä ryhmien valmistautuminen

Ryhmien opetustuokioiden esityksiä

Lounas

Kielet ja opettajuus osana identiteettiä (Anne Huhtala)

Iltapäiväkahvi

Aineintegraation ja kokemusperäisen oppimisen  mahdollisuudet kielenopetuksessa. Kokemuksia Svenska nu -verkoston toiminnasta

Ryhmäviestintä opettajan työvälineenä (Riikka Järvelä)

Kurssin lopetus, palautteen keruu ja todistustenjako

Lähiopetuspäivä päättyy