Tutkimusryhmä vieraili Oxfordissa GCEG-konferenssissa

Tutkimusryhmän Tommi Inkinen ja Maria Merisalo osallistuivat 18. – 23.8 järjestettyyn “Fourth Global Conference on Economic Geography 2015” -konferenssiin Oxfordissa Englannissa.

Tommi esitteli Heli Ponton kanssa yhteistyössä tekemäänsä tukimusta rahoittajaorganisaatioden roolista innovaatiojärjestelmässä Suomessa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla. Rahoittajien näkökulmasta fyysisellä sijainnilla ei ole merkitystä rahoituspäätöksiä tehtäessä. Sen sijaan paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten verkostojen ja yhteistyön merkitys korostuu päätöksiä tehtäessä. Digitalisaatio ja esineiden internet nähdään merkittäviksi potentiaalisiksi aloiksi. Kaupungeilla on keskeinen rooli tuottaa tutkimuksen ja yrittäjyyden ympäristöjä. Lisäksi haastatellut rahoittajat ajattelevat avoimen datan roolin olevan merkittävä uusien innovaatioiden ja tutkimuksen tuottajana.

Maria esitteli konferenssissa Teemu Makkosen kanssa yhteistyössä tekemänsä artikkelin, joka käsittelee digitalisaation ja pääoman korvertoitumisen suhdetta Bourdieulaisen neo-kapitalistisen teorian lähtökohdista. Artikkelissa sovelletaan sähköisen pääoman käsitettä, jolla viitataan digitalisaatiosta saatavaan lisäarvoon ja hyötyihin. Digitalisaation lisäarvo (sähköinen pääoma) syntyy yksilöiden, organisaatioiden ja yhteisöjen mahdollisuuksista, osaamisesta ja halukkuudesta hyödyntää digitalisaatiota. Tämä prosessi on riippuvainen paitsi fyysistä ja taloudellisesta myös henkisestä, sosiaalisesta ja kulttuurisisesta pääomasta.

Konferenssissa esitetyt artikkelit ovat arvioinnissa tieteellisissä julkaisusarjoissa ja niistä tiedotetaan lisää prosessin edetessä.