Tutkimusryhmä tutkii kaupunkien roolia innovaatioypäristön ja innovaatioiden toteuttajina

Tutkimusryhmä tutkii syksyllä 2015 yhteistyössä Surreyn yliopiston erikoistutkijan Teemu Makkosen kanssa Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien roolia alueellisen innovaatioympäristön ja innovaatioiden toteuttajina. Tutkimuksen pääkysymykset ovat 1) miten kaupungit määrittelevät oman roolinsa alueellisessa innovaatiojärjestelmässä sekä 2) millaiseksi kaupungit arvioivat viranhaltijoidensa ja työntekijöidensä roolin innovaatioiden synnyssä alueella. Tutkimus toteutetaan haastattelemalla kaupunkien viranhaltijoita, jotka työssään ovat tekemisissä kyseenomaisten asioiden parissa. Haastattelut toteutetaan pääsääntöisesti 5.10–11.12 välisenä aikana. Tutkimuksesta laaditaan tieteellisessä julkaisusarjassa julkaistavaksi tarkoitettu artikkeli. Tutkimuksesta lisätietoja antavat hankkeen johtaja professori Tommi Inkinen, tommi.inkinen(at)helsinki.fi, tutkimuksen vastuullinen tutkija, erikoistutkija, Teemu Makkonen, t.makkonen(at)surrey.ac.uk sekä haastattelujen toteuttaja, projektitutkija, Maria Merisalo, maria.merisalo(at)helsinki.fi.