Frequently Asked Questions (FAQ)

Frequently Asked Questions

What is blog service good for?

Mainly for writing a blog or publishing web content that is a bit too ”unofficial” for the main UH site. Personal blogs, research blogs, collaboration sites, conference sites and such.

Feel free to experiment – is costs nothing to try out.

What are the main limitations of blogs.helsinki.fi?

The use of University of Helsinki Blog Service is somewhat limited by rules of conduct. For example, you can’t use blogs.helsinki.fi any commercial, religious or even political content (apart from the exceptions listed at our Rules of Conduct).

From technical perspective there are following limitations:

  • Visual design is limited to the available themes and customisations
  • Your blog address is restricted to blogs.helsinki.fi domain (which may not be ideal for multi-university research collaborations and alike)
  • Embedded content should work properly without cookies (as users may decline them)
  • Personal blogs will be archived  and cease to be public after you leave university or your user account is closed
  • Group blogs will be archived and cease to be public after all the site admins have left the university or have had their accounts disabled
  • Size limitations prevent using blog as a material repository

How can I customise a theme for my blog?

You can view all the available themes by navigating to admin dashboard and clicking ”appearance” and ”Themes”. Most themes can be customised by adding images, widgets and sometimes even custom css.

As for installing new themes, we generally do not add themes by request due to security, maintenance and life cycle considerations.

Can I have this cool plugin called ”XYZ” for my blog?

If you have an idea for a new plugin, please let us know by e-mailing us at helpdesk@helsinki.fi. In order for us to approve the requests, the proposed plugin must be updated and have a proper WordPress multisite support (i.e. they must have separate side-wide and per blog settings, must not create additional databases per blog, must not annoy users with ads). You don’t need to know all of this beforehand, though – we’ll scrutinise the plugins before installation.

Is there a way to make my blog support multiple languages?

Yes. There’s a feature-rich plugin called WPML that adds a multi-language support and provides all the necessary translation tools. The plugin has a bug that may cause heavy load during activation and must be therefore activated by super admins. Please send us an e-mail at helpdesk@helsinki.fi if you want it activated for your blog.

We don’t have instructions of our own, but do check out the getting started guide at https://wpml.org/documentation/getting-started-guide/WPML.

How much disk space is available for my blog?

The total available disk space for a single blog is 1536 megabytes. Maximum size of a single attachment/file is 50 megabytes.

Is it possible to increase the file size/available disk space?

Sorry, but no. 🙁

The file size and disk space settings are global meaning,  that any change would have to be applied for all the 10000+ blogs we’re currently hosting.

Please note, that you can also host your files in a different service (such as University of Helsinki OneDrive) and just link them to your blog page. You can also embed videos via Unitube (https://www.helsinki.fi/unitube) and YouTube.

How can I enable or disable comments for a single page/post

When editing the page/post, click on ”Screen options” at the upper right corner. Check or uncheck ”Comments”.

You can also change the default setting by navigating to  Settings, Discussion and clicking checking/unchecking ”Allow people to comment on new posts”.

I’m getting a lot of spam in my blog comments. How can I prevent this?

There are a few ways to fight spam:

  1. Set up Zero Spam plugin by clicking the ”click here to automatically configure recommended setting” link at the top of the dashboard view.
   An example image of the Zero Spam banner.
  2. Close comments from old posts/pages
  3. Close comments altogether

You can also tinker with Zero Spam settings. You can find the settings at admin dashboard by selecting ”settings” and ”Zero Spam”.

I set up Zero Spam, but there’s already way too much spam for me to clean up manually. How do I get rid of them?

There’s no way around it – removing spam manually is a lot of work. If there are literally thousands of spam messages, let us know by e-mailing us at helpdesk@helsinki.fi.  We can try to remove most of them directly from database.

I was tasked to update a blog called XYZ. Can you grant me the admin rights?

Unless the request comes directly from a previous admin, we cannot. We don’t collect ownership information beyond the list of admin users and therefore cannot verify the legitimacy of your request from anyone else. We also won’t give away the names or e-mail addresses of previous admins, but we can contact them on your behalf.

Rest of this page is not yet updated and may not be valid. Please approach with a grain of salt.

Blogin ulkoasu ja asettelu

Miten voin muuttaa blogin sivupalkkien sisältöä?

Voit muokata sivupalkkeja kohdasta ”Ulkoasu” > ”Vimpaimet” (”Appearance” > ”Widgets”). Sivupalkit koostuvat erilaisista dynaamisista sisältökentistä eli ”vimpaimista”, joita voit lisätä sivupalkkeihin raahaamalla. Huomaa että sivupalkkien määrä, asettelu ja asetukset ovat teemakohtaisia.

Miten saan sivupalkin näkymään muillakin kuin etusivulla?

Monissa nykyisiståä teemoista uusien sivujen sivupohja (template) on oletuksena yksipalstainen. Sivupalkin saa näkyviin valistemalla sivun sivupohjaksi ”Sidebar Template”.

Miten muokkaan blogin päävalikkoa?

Oletuksena blogin päävalikko näyttää linkit etusivulle ja blogin staattisiin sivuihin. Stattisten sivujen järjestystä ja sivujen hierarkiaa voi muuttaa sivun muokkausnäkymässä kohdasta ”Sivun asetukset” (”Page Attributes”) ja sieltä kentistä ”Yläsivu” (”Parent”) ja ”Järjestys” (”Order”).

Päävalikon voi myös korvata kokonaan itse määritetyllä valikolla kohdasta ”Ulkoasu” > ”Valikot” (”Appearance” > ”Menus”).

Asetukset ja hallinnointi

Miten lisään käyttäjiä blogiini?

Voit jakaa oikeuksia muille yliopistolaisille näiden käyttäjätunnuksella kohdasta ”Käyttäjät” (”Users”) > ”Add user” .

Jos oikeuksia halutaan lisätä muille kuin yliopiston opiskelijoille tai henkiökunnalle, heille tulee hankkia tätä varten esim. yliopiston kevyttunnus.

Voinko lisätä blogiin omia teemoja tai lisäosia?

Blogipalvelussa on käytössä rajattu määrä ulkoasuteemoja ja lisäosia. Asennettujen teemojen ulkoasua on kuitenkin mahdollista muokata sekä teeman omien asetusten että CSS-tyylien avulla.

Palveluun ei voida asentaa omia blogikohtaisia lisäosia. Yleishyödyllisiä, turvallisia ja aktiivisesti ylläpidettyjä lisäosia voidaan eritäin pätevistä syistä harkita asennettavaksi.

Miten saan blogini näkyviin hakukoneissa (tai piilotettua hakukoneilta)?

Blogisivustot ovat lähtökohtaisesti julkisia. Sivustot löytyvät kuitenkin Googlesta tai muista hakukoneista vasta kun hakukoneet ovat indeksoineet sivuston seuraamalla sinne muualta johtavia linkkejä. Hakukonenäkyvyyden kannalta keskeisintä ovat sivustoon muilta sivustoilta johtavat linkit sekä hakujen kannalta tärkeiden termien käyttö otsikoissa ja merkintöjen avainsanoissa.

Jos sivustolleen ei halua laajempaa näkyvyyttä hahkukoneita voi ohjeistaa olemaan indeksoimatta sivustoa kohdasta ”Settings” > ”Reading” > ”Search Engine Visibility”.

Miten seuraan blogin kävijämääriä?

Blogia voi seurata luomalla tilin Google Analytics -palveluun. Tilin ID:n voi lisätä kohdasta ”Asetukset” (”Settings”) > ”Google Analytics”.

Lisätietoja: Blogin kävijäseuranta Google Analytics -palvelun avulla.

Voinko muuttaa blogin osoitetta?

Kaikkien yliopiston blogien osoite on muotoa  blogs.helsinki.fi/jotain. Osoitteen loppuosan voi muuttaa pyytämällä sitä ylläpidolta (opetusteknologia@helsinki.fi). Yliopiston blogiplavelussa ylläpidetylle blogille ei voi määrittää omaa domain-osoitetta.

Olen valmistumassa / lähdössä yliopistolta. Mitä blogilleni tapahtuu?

Blogin ylläpitäminen edellyttää voimassa olevat yliopistotunnukset, jotka lakkaavant olemasta voimassa pian sen jälkeen kun opiskeluoikeutesi loppuu.

Ennen valmistumistasi ota blogisi tai blogiesi sisällöt itsellesi talteen. Jos olet jonkin ryhmäblogin ylläpitäjä varmista että siirrät pääkäyttäjäoikeudet jatkajallesi ennen tunnustesi vanhenemista.

Voit ottaa blogisi sisällöt talteen ja siirtää ne johonkin toiseen WordPress-pohjaiseen blogiin siirtotiedoston avulla. Tominto löytyy kohdasta ”Tools” > ”Export” / ”Import”.

Blogit joilla ei ole voimassa olevat tunnukset omaavaa ylläpitäjää suljetaan automaattisesti noin vuoden kuluttua tunnusten sulkemisen jälkeen.