Materiaalia

Esitelmien alta löytyy Integraalipäivien esitelmien tallenteita.

Näille sivuille tulevat myös Integraalipäivillä kehitetyt oppituntisuunnitelmat pilotointien jälkeen. Ensimmäiset suunnitelmat lisätään siis vuoden 2021 lopussa.