Yleistietoa

Integraalipäivät ovat kahdesti vuodessa järjestettävä tapahtuma, joka kokoaa yhteen reilut 20 matematiikan opettajaa ja tutkijaa niin peruskouluista, toiselta asteelta kuin korkeakouluistakin sekä matematiikan opettajaopiskelijoita. Tapahtuman tavoitteena on:

  • suunnitella koulun oppitunneille tai kerhoihin lukiolaisille tai yläkoululaisille sopivia matematiikan oppitunteja.
  • saada esitelmistä uutta tietoa matematiikasta ja ideoita matematiikan oppitunneille.
  • viettää innostava viikonloppu inspiroivassa seurassa.
  • tarjota mahdollisuus verkostoitua alan ihmisten kanssa sekä edesauttaa keskustelua eri asteilla matematiikan parissa työskentelevien, kuten esimerkiksi opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden, välillä.

Mallia tapahtumaan on otettu Ruotsin Kleindagarneista.

Miten?

Kolmipäiväisen tapahtuman aikana tutustutaan neljään eri aiheeseen.

Kuhunkin aiheeseen tutustuminen alkaa alan tutkijan pitämällä matematiikan esitelmällä. Esitelmä toimii inspiraationa oppituntien suunnittelulle.

Esitelmän jälkeen osallistujat jakautuvat pienryhmiin pohtimaan esitelmän sisältöä ideoimaan aiheeseen liittyvää oppituntia. Kukin ryhmä koostuu niin matematiikan opiskelijoista kuin opettajistakin. Ryhmän tuen avulla on tarkoitus hahmottaa esitelmän matemaattinen sisältö paremmin. Tämän jälkeen ryhmässä mietitään, mitä mielenkiintoista esitelmän aihe voisi tarjota oppitunneille. Tarkoituksena on keskittyä aiheen matemaattiseen sisältöön. Konkreettisempaan toteutukseen keskitytään myöhemmin.

Ideoinnin jälkeen on yhteenvedon aika. Kukin pienryhmä kertoo omista ideoistaan ja lopuksi mietitään yhdessä, kuinka eri ideat voisi yhdistää oppitunniksi.

Kun kustakin aiheesta on käytä edelliset vaiheet läpi, on oppituntien suunnittelun aika. Osallistujat jakautuvat pienryhmiin, joista kukin suunnittelee yhdelle aiheelle oppitunnin. Tässä vaiheessa on tarkoituksena miettiä nimenomaan konkreettista toteutusta, kuten luoda mielenkiintoinen sisältö ja tavoitteet. Suunnitelma myös dokumentoidaan.

Tapahtuman jälkeen vapaaehtoiset opettajat tai opiskelijat pilotoivat oppitunteja kouluissaan tai kerhoissaan. Kokemustensa perusteella he voivat muokata suunniteltuja oppitunteja.

Huom! Syksyn 2021 Integraalipäivistä lähtien oppitunteja pilotoivat Integraalipäivien osallistujat saavat tästä todistuksen, jossa kerrotaan suorituksen olevan kahden opintopisteen laajuinen. Pilotoijat voivat tiedustella kouluistaan näiden opintopisteiden hyväksymistä tai hyväksilukua.

Tukemassa

Magnus Ehrnroothin säätiö tukee tapahtumaa.