Yleistietoa

Integraalipäivät ovat kahdesti vuodessa järjestettävä tapahtuma, joka kokoaa yhteen reilut 20 matematiikan opettajaa niin peruskouluista, toiselta asteelta kuin korkeakouluistakin sekä matematiikan opettajaopiskelijoita. Tavoitteena on suunnitella lukiolaisille tai yläkoululaisille sopivia matematiikan oppitunteja, joita voi käyttää joustavasti esimerkiksi kerhoissa, matematiikan tutkijoiden pitämien esitelmien pohjalta. Samalla pääsee verkostoitumaan kollegojen kanssa, tutustumaan uusiin ajatuksiin ja viettämään aikaa innostavassa seurassa!

Mallia tapahtumaan on otettu Ruotsin Kleindagareista.

Miten?

Kolmipäiväisen tapahtuman aikana tutustutaan neljään eri aiheeseen.

Kuhunkin aiheeseen tutustuminen alkaa alan tutkijan pitämällä esitelmällä. Esitelmä toimii inspiraationa oppituntien suunnittelulle.

Esitelmän jälkeen osallistujat jakautuvat pienryhmiin pohtimaan esitelmän sisältöä ideoimaan aiheeseen liittyvää oppituntia. Kukin ryhmä koostuu niin matematiikan opiskelijoista kuin opettajistakin. Ryhmän auttaa toisiaan ymmärtämään esitelmän sisällön ja sitten mietitään, mitä mielenkiintoista esitelmän aihe voisi tarjota oppitunneille. Tarkoituksena on keskittyä aiheen matemaattiseen sisältöön. Konkreettisempaan toteutukseen keskitytään myöhemmin.

Ideoinnin jälkeen on yhteenvedon aika. Kukin pienryhmä kertoo omista ideoistaan ja lopuksi mietitään yhdessä, kuinka eri ideat voisi yhdistää oppitunniksi.

Kun kustakin aiheesta on käytä edelliset vaiheet läpi, on oppituntien suunnittelun aika. Osallistujat jakautuvat pienryhmiin, joista kukin suunnittelee yhdelle aiheelle oppitunnin. Tässä vaiheessa on tarkoituksena miettiä nimenomaan konkreettista toteutusta, kuten luoda mielenkiintoinen sisältö ja tavoitteet. Suunnitelma myös dokumentoidaan.

Tapahtuman jälkeen vapaaehtoiset opettajat pilotoivat oppitunteja kouluissaan. Kokemustensa perusteella he voivat muokata suunniteltuja oppitunteja.

Tukemassa

Magnus Ehrnroothin säätiö tukee tapahtumaa.