CFP: Interdisciplinarity workshop in Finnish / dl 5 Feb 2017 / Sosiologipäivät

Olemme organisoimassa Sosiologipäivien yhteydessä workshoppia tieteidenvälisyydestä – vielä on hetki aikaa tarjota esitelmää! Ehdotuksien deadline on 5. helmikuuta 2017. Lisätiedot: http://westermarck.fi/sosiologipaivat/

Tieteen rajojen ylityksiä – tieteidenvälisen tutkimuksen kasvu, muodot ja seuraukset

Koordinaattorit: Mikko Salmela, TINT/HY, mikko.salmela@helsinki.fi; Pia Vuolanto, TaY, pia.vuolanto@uta.fi; Leena Tulkki, TINT/HY, leena.tulkki@helsinki.fi; Anita Välikangas, TINT/HY, anita.valikangas@helsinki.fi

Tieteidenväliselle tutkimukselle asetetaan tällä hetkellä isoja odotuksia. On tyypillistä esittää, että vastauksia laajoihin kysymyksiin, kuten esimerkiksi ilmastonmuutokseen, saavutetaan parhaiten, kun näitä teemoja tutkitaan tieteidenvälisissä tutkimushankkeissa. Tieteidenvälisyys on myös rahoittajien suosiossa: yliopistojen uudet strategiat painottavat tieteidenvälisyyttä, ja usein yrityselämän kanssa yhteistyössä toteutettavissa projekteissa edellytetään monitieteistä tutkimusotetta. Suosiostaan huolimatta tieteidenvälisen tutkimuksen luonteesta tiedetään kuitenkin vielä verrattain vähän.

Työryhmässä tarkastellaan tieteidenvälistä, poikkitieteellistä ja monitieteistä tutkimusta. Toivotamme tervetulleiksi esitelmät, joissa tätä laajaa aihealuetta tarkastellaan eri näkökulmista. Yhtenä työryhmän tavoitteena on tarkastella tilanteita, joissa eri tieteenaloista työskentelevät ihmiset tekevät keskenään yhteistyötä. Näihin kohtaamisiin liittyy useanlaisia jännitteitä: mitä tapahtuu tieteenalojen kohdatessa, kun useammalta eri alalta tulevat ihmiset pyrkivät yhdessä löytämään ratkaisuja yhteiseen kysymykseen? Millä tavoin tieteellisen tutkimuksen korkeatasoisuus varmistetaan tieteidenvälisissä tutkimushankkeissa? Mikä rooli tieteen ulkoisilla ryhmillä on tieteidenvälisessä tutkimuksessa? Minkälainen suhde on perustutkimuksella ja tieteidenvälisyydellä? Millaista koulutusta tieteidenväliset tutkimusohjelmat tarjoavat? Millaisissa yhteyksissä tieteidenvälisyys on tavoiteltavaa – ja milloin taas ei? Työpajassa tarkastellut paperit voivat sivuta esimerkiksi näitä kysymyksiä, tai purkaa auki aihealuetta jostain muusta tulokulmasta käsin.

Esitelmässä käsitellyt paperit voivat olla luoteeltaan yhtä lailla empiirisiä kuin teoreettisempiakin. Toivotamme tervetulleeksi sekä pidemmälle edenneet paperit kuin alustavammatkin luonnokset tieteidenvälisyyttä käsittelevistä aiheista. Esitettävät paperit tullaan kierrättämään työryhmän osallistujien kesken viikkoa ennen tapahtumaa, jotta voisimme kommentoida työpajassa myös muiden esitelmiä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *