Hankkeesta suomeksi

Yliopiston muuttaminen tieteidenväliseksi – kohti kestävää tiedontuotantoa

Yliopistoissa on viime aikoina siirrytty tieteenalalähtöisyydestä enenevissä määrin kohti tarvelähtöistä tutkimusta, tieteidenvälisyyttä ja yhteistyötä yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa. Tämän muutoksen tuottamat jännitteet vaikuttavat sosiaalisiin ja kognitiivisiin mekanismeihin, jotka tuottavat tieteelliselle tiedolle sen tiedollisesti perustellun ominaisluonteen. Tieteenfilosofia tutkii näitä mekanismeja, mutta niiden toimintaa nykyisissä muuttuvissa institutionaalisissa ympäristöissä ei vielä ymmärretä riittävän hyvin.

Tutkimusprojekti tarkastelee tätä kehitystä tieteenfilosofian ja tieteentutkimuksen näkökulmasta. Toteutamme filosofiaan pohjaavan, tiedepoliittisen päätöksenteon kannalta relevantin tapaustutkimuksen eräässä teknillisessä yliopistossa paraikaa tapahtuvasta rakenteellisesta uudistuksesta. Tutkimme, kuinka tässä yliopistossa tehtävän tutkimuksen strateginen uudelleenorganisointi tieteidenvälisten tutkimusalustojen varaan vaikuttaa tiedontuotannon sisäiseen dynamiikkaan, ja arvioimme muutosten seurauksia tutkimuksen tiedollisen kestävyyden kannalta.

Projekti toteutetaan Helsingin yliopiston yhteiskuntatieteiden filosofian yksikössä (TINT) vuosina 2016–2020. Projektissa toimivat tutkijoina Johan Munck af Rosenschöld, Inkeri Koskinen, Miles McLeod, Martina Mertz, Mikko Salmela, Leena Tulkki ja Anita Välikangas.

Hanketta johtaa dosentti Mikko Salmela (mikko.salmela ( )helsinki.fi). Ota meihin yhteyttä, jos kaipaat lisätietoja: annamme mielellämme lisätietoja niin hankkeestamme kuin myös yleisesti tieteidenvälisestä tutkimuksesta yliopistoissa.