Anna Heino on Helsingin yliopistossa työskentelevä sosiologi (VTM), joka on erikoistunut keskustelunanalyyttiseen vuorovaikutuksen tutkimukseen. Tällä hetkellä hänen tutkimuskohteenaan on verkkovälitteinen vertaistuki kroonisesti sairaille järjestetyissä vertaistukiryhmissä.
Lajienvälinen kieli -hanketta varten Anna Heino toteutti kirjallisuuskatsauksen Virittäjä-lehden arkistoista 1860-luvulta 2000-luvulle. Katsauksessa sukelletaan suomalaisen ihmis-eläinsuhteen historiaan: vaikka muunlajiset eläimet eivät perinteisesti ole olleet kielitieteellisen tutkimuksen keskiössä, artikkeleissa näkyy eläinsuhteen muutos läpi vuosikymmenten niissä tavoissa, joilla muunlajisista eläimistä puhutaan. Eläimet ovat olleet osa arkista elinympäristöä, nimistöä, mytologioita ja taikauskoa. Aivan viime vuosikymmeninä on nähtävissä siirtymä ihmiskeskeisestä näkökulmasta kohti laajempaa ymmärrystä muunlajisten eläinten viestinnästä ja kielestä.