Ella Vihelmaa (FL) on useimmissa tutkimuksissaan liikkunut kielen ja luonnon rajapinnoilla ja selvittänyt, kuinka linnunlaulua sanoitetaan, monilajisia vaikutteita risteytetään, käsillä olevasta todellisuudesta ammennetaan merkityksiä. Työnsä teoreettiseksi taustaksi Vihelmaa on kehittänyt joukon semioottisia jäsennyksiä ja malleja, kuten kolme semiosis-mallia ja lajienvälisen kääntämisen kuusi merkitystä. Ekolingvistisessä viitekehyksessä Vihelmaa voisi kuvitella tarkastelevansa vaikkapa Jussi Sepän lintutekstien prosessuaalisuutta, taksonomisten sanojen merkitystä luontosuhteelle tai maailman kielentymistä toislajisen eläimen ympäristöksi. Parhaillaan Vihelmaa kuitenkin opiskelee ympäristötiedettä, jonka myötä hän kenties pääsee tutkimaan ekovalintojen kokemuksellista ulottuvuutta sekä niihin liitettyjä filosofisia, kulttuurisia ja sosiaalisia merkityksiä.