Pallopelien jäsentyminen lajienvälisessä vuorovaikutuksessa

Mika Simosen tutkimuksessa selvitetään koirien ulkoilutuksen aikaisten leikkien ryhmädynaamisia piirteitä. Tutkimusta varten kerätyssä aineistossa ulkoiluttaja kulkee kahden koiransa kanssa talvisella viheralueella. Näytteissä nähdään kuinka koirat tekevät aloitteita ja kuinka kahdesta aloitteesta seuraa erilainen palloleikki ulkoiluttajan kanssa. Kolmas leikki on toisen koiran omaa ajankäyttöä. Molempiin koiriin on liitetty pieni videokamera ja niiden avulla nähdään mm. näkymä, johon koira on suuntautunut. Kamerat todentavat meille sen, että omalla pallollaan leikkivä koira suuntautuu leikin sijaan toiseen koiraan tämän ottaessa koppia ulkoiluttajan heittämästä pallosta. Koirat näyttävät tietävän katsomisen arvoisen asian aivan kuten ihmisetkin.

Menetelmänä on multimodaalinen keskustelunanalyysi. Aineistona on Koneen Säätiön rahoittaman ihmisen ja koiran vuorovaikutusta selvittävän tutkimushankkeen videoaineistoja. Tutkimus avaa näkymää lajienvälisen kanssakäymisen piirteisiin.

Mika Simonen tarkasteli sosiologian alan väitöskirjassaan keskustelunanalyyttisen menetelmän avulla dyadien vuorovaikutuksen rakentumista paikantaen empiiriset havaintonsa haastatteluvuorovaikutukseen. Sittemmin hän on tutkinut ihmisen ja koiran välistä vuorovaikutusta Koneen Säätiön rahoittamassa tutkimuksessa (linkki). Lajienvälisiä tutkimusaineistoja on kerätty kokeellisesta, institutionaalisesta ja arkisesta vuorovaikutuksesta. Esitykset ovat käsitelleet verinäytteiden ottoa, tervehdyksiä, haukkuja, direktiiveihin vastaamista omistajan ja koiran muodostamana dyadina sekä haukottelua. Simonen on perehtynyt lingvistiseen keskustelunanalyysiin ollessaan vuorovaikutustutkimuksen huippuyksikössä Helsingin yliopistossa vuosina 2012–2017.