Learning

Oppimateriaalit

Hankkeessa tuotetut opintomateriaalit koostuvat moduuleista. Moduuli on standardisisältöinen opintokokonaisuus. Se koostuu aiheen esittelevästä opetusvideosta, aihetta syventävästä kirjallisuudesta ja opintotehtävästä.

 

Juurruttaminen

 

 

Lue implementaatio-oppaasta (IPS… 2018) luvut “Agency Focus on Competitive Employment” ja “Executive Team Support for Supported Employment” sekä artikkelit Aarons ym. (2014) Bergmark ym. (2019) ja Markström ym. (2017).

Oppimistehtävä: Kuvaa oppimateriaalin perusteella tekijöitä, jotka edesauttavat ja mitkä tekijät ehkäisevät IPS-mallin juurtumista? Pohdi kriittisesti, mitä muutoksia nykyiseen toimintaan tarvitaan ja kuka on vastuussa tarvittavien päätösten tekemisestä?

Kirjaa oppimistehtävän vastauksesi osoitteeseen: https://edu.flinga.fi/s/ES65LKE

Lähteet:

Aarons GA, Farahnak LR, Ehrhart MG, Sklar M. Aligning Leadership Across Systems and Organizations to Develop Strategic Climate to for Evidence-Based Practice Implementation. Annu Rev Public Health. 2014;35:255–74.

Bergmark M, Bejerholm U, Markström U. Implementation of evidence-based interventions: analyzing critical components for sustainability in community mental health services. Social Work in Mental Health. 2019;17:129–48.

Markström U, Svensson B, Bergmark M. What influences a sustainable implementation of evidence-based interventions in community mental health services? Development and pilot testing of a tool for mapping core components. Journal of Mental Health. 2017;27(5):395–401.

IPS Supported Employment Program Implementation Guide, 2018 Edition. The IPS Employment Center.