ISHA Helsingin hallituksen kokous 21.3. klo18 | Board Meeting of ISHA Helsinki 21st March at 6pm

Seuraava ISHA Helsingin hallituskokous on maanantaina 21.3. kello 18.00 alkaen Zoomissa. Pääset mukaan lähettämällä sähköpostia (riina.nikulainen@helsinki.fi).

ISHA Helsinki is having the next board meeting on Monday the 21st of March beginning at 6pm on Zoom. If you are interested in joining the meeting, let the president know by email (riina.nikulainen@helsinki.fi)

All welcome! Tervetuloa!

 

Alla kokouksen esityslista / the meeting agenda:

1. Kokouksen avaaminen / Calling the meeting to order
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Confirming the quorum and legitimacy of the meeting
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen / Confirming the agenda of the meeting
4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen / Approving of the previous minutes
5. Talousasiat / Finance
6. Ilmoitusasiat ja posti / Announcements and post
7. Viestintä / Communications
8. Kuulumiset yhteistyöjärjestöistä / News from the cooperative student organisations
9. Tulevat tapahtumat / Upcoming events
10. Menneet tapahtumat / Previous events
11. Muut esille tulevat asiat / Other matters
12. Kokouksen päättäminen / Closing the meeting