Itu-tutkimuksen vaiheet pääpiirteissään

Itu-tutkimuksessa pyydämme perheitä osallistumaan moniin vaiheisiin: jotkut perheet haluavat osallistua näihin kaikkiin, kun taas joillekin sopii parhaiten jättää jokin osuus väliin. Kaikki vaiheet ovat täysin vapaaehtoisia, ja kaikki kerätty tieto on meille hyvin arvokasta. Tässä lyhyt kuvaus tutkimuksen vaiheista pääpiirteissään!

vaihe1Rekrytoimme äidit ja heidän suostumuksellaan myös puolisot Itu-tutkimukseen raskausajan seurannan yhteydessä HUS-alueella. Pyydämme vanhemmilta raskausaikana veri- ja sylkinäytteitä, ja äideiltä myös virtsanäytteen.

vaihe2

Pyydämme vanhempia täyttämään raskausaikana lomakkeita, jotka koskevat heidän taustatietojaan, elämäntapojaan ja hyvinvointiaan.

vaihe3

Keräämme terveyteen liittyviä tietoja osallistujien luvalla terveydenhuollon kansallisista rekistereistä.

 

vaihe4Lapsen synnyttyä kätilö ottaa Itu-tutkimusta varten talteen poispantavia kudoksia: istukan, napanuoraa ja sen verta, sekä sikiökalvoja. Lisäksi hän ottaa sylkinäytteen lapselta ja vanhemmilta. Näistä ei aiheudu kipua!

vaihe5

Pyydämme äidiltä lupaa käyttää tutkimustarkoitukseen sellaista verta, jota jää tavallisesti yli neuvolassa otettavista infektiotautien seulontaverinäytteistä. Jos äidiltä otetaan raskausaikana istukka- tai lapsivesinäyte, pyydämme lupaa tutkia myös näistä näytteistä ylijäävää kudosta, joka muuten hävitettäisiin.

vaihe6

Lapsen kasvaessa kysymme perheiltä, haluaisivatko he osallistua seurantavaiheisiin. Kun Itu-lapsi on noin puolentoista vuoden ikäinen, pyydämme vanhempia täyttämään heidän ja heidän lapsensa hyvinvointia koskevia lomakkeita. Kun lapsi on noin kolmivuotias, olemme jälleen näissä merkeissä yhteydessä Itu-perheeseen. Tällöin kysymme myös, voisiko tutkija tavata lapsen neuropsykologisen seurantatutkimuksen merkeissä. Tutkimus on lapsista yleensä mukava, melko leikinomainen tilanne, jonka avulla saamme tietoa lapsen kehityksestä, muistista, tarkkaavuudesta ja toimintakyvystä.

Lisätietoa tutkimuksen vaiheista saa aina sähköpostitse (itu-tutkimus at helsinki.fi) tai ottamalla suoraan yhteyttä tutkimushoitajaan, avustajiin tai tutkijoihin (lisätietoa meistä löydät Tutkimusryhmä-sivulta). Jos jokin mietityttää, vastaamme mielellämme! 🙂

/Sara Sammallahti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *