Mitä ITU-tutkimuksen 3-vuotistapaamisessa tapahtuu?

ITU-tutkimuksen 3-vuotisseurantavaiheessa selvitetään, miten raskaudenaikaiset tekijät vaikuttavat lapsen kehitykseen, ja tässä apuna ovat sekä kyselylomakkeet että lapsen neuropsykologinen tutkimus. Psykologeiksi opiskelevat tutkimusavustajat Laura Vahtera ja Silja Palokangas tekevät ITU-tutkimuksen lasten neuropsykologiset tutkimukset, joissa kartoitetaan lapsen kielellistä ja motorista kehitystä ja yleistä päättelykykyä. Tutkimuksessa käytetään kansainvälisestikin laajalti käytössä olevia ja hyviksi todettuja menetelmiä, jotka kuuluvat myös suomalaisten lasten kanssa työskentelevien psykologien perusrepertuaariin.

Tehtävät ovat lasten mielestä yleensä hauskoja: niissä pääsee muun muassa leikkimään, rakentamaan palikoilla, lukemaan yhdessä kirjaa ja piirtämään.

Tutkimustilanne on leikinomainen ja rento, ja tehtävät tehdään lapsen jaksamisen ehdoilla. Välillä pidetään mehutaukoja, joskus täysväsähdyksen iskiessä jaetaan koko tutkimuskin kahdelle tapaamiselle – päivät ovat erilaisia. Kaiken kaikkiaan tutkimus kestää yleensä 2-3 tuntia taukoineen. Tehtävien vaikeustaso vaihtelee helpoista vaikeisiin, eikä ole tarkoituskaan, että lapsi osaisi niistä jokaisen. Aluksi lapsen kanssa tutustutaan yhdessä leluihin, ja samalla tutkimusavustaja ja lapsikin pääsevät tutustumaan  toisiinsa.

Tutkimusavustaja Silja tutkimusvälineistön kanssa

Vanhempi saa olla halutessaan mukana tutkimustilanteessa, mutta välttämätöntä se ei ole: monilla lapsilla tehtävät sujuvat parhaiten, kun lapsi tietää, että tuttu aikuinen on saatavilla, muttei aivan selän takana. Tutkimus voidaan tehdä joko lapsen kotona, päivähoitopaikassa tai Helsingin yliopiston tiloissa Kruununhaassa sen mukaan, mitä perhe haluaa. Seurantavaihe on vanhemmillekin mielenkiintoinen, sillä he saavat halutessaan yksityiskohtaisen palautteen lapsen kehitystasosta.

Lämmin kiitos kaikille mukana oleville ITU-perheille!

Terveisin, Laura Vahtera ja Silja Palokangas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *