Språkråd – före, innan eller förrän?

Trots att vi är journalister har de flesta av oss ibland problem med språket (i varje fall jag). J-komm vill hjälpa sina medlemmar att bli duktiga på svenska språkregler samt att översätta och skriva i allmänhet. Därför tänkte jag publicera nyttiga länkar och råd på vår hemsida. Här följer en språkregel jag har väldigt svårt att komma ihåg – jag måste nästan kolla upp det varje gång före innan jag skriver det. 😉

Kom ihåg att ni gärna får ställa frågor och ge feedback för allt som publiceras på J-komms hemsidor, kommentera gärna också ifall ni märker fel (sakfel, språkfel, vad som helst). Ni får också väldigt gärna skriva själv, kontakta bara mig så fixar vi dig tillgång till bloggen!

/Lilli, kommunikationsansvarig

Vänliga språkvårdaren Minna Levälahti skickar e-post om aktuella språkfrågor, så håll utkik för meddelanden – de brukar vara väldigt nyttiga och lärorika!

Före – innan – förrän

Man kan skriva:
Jag måste städa före helgen. 
Jag måste städa innan helgen.
Jag måste städa innan vi får gäster. (Men inte: Jag måste städa *före vi får gäster.)

Innan och före är inte utbytbara i alla sammanhang.

Innan används för att inleda bisatser
innan lagen träder i kraft
innan semestern börjar
innan vi gick från festen 

Då går det inte att byta ut innan mot före. Före kan nämligen inte inleda en bisats.

Före är en preposition, dvs. står framför substantiv och därmed jämförbara ord. Innan kan också användas som preposition:
före sommaren, före årsskiftet, före semestern innan nyår, innan semestern

Förrän används bara i nekande bisatser.

Inte förrän lagen har trätt i kraft (i nekande satser med predikat) Inte förrän vi går härifrån


Ibland går det lika bra att använda innan som förrän i nekande satser. Innan används oftare i mer neutralt tidsangivande sammanhang, medan förrän mer framhåller villkoret eller förutsättningen. 

Jämför: 
Du får inte äta något innan du har tagit din medicin. 

Du får inte äta något förrän du har tagit din medicin. = Du får äta först när du har tagit din medicin.

Källor: Mikael Reuters nya bok Så här ska det låta (s. 162-163), Svenska Akademiens språklära och http://www.mediesprak.fi/sprakrad.aspx?id=418#.VIhXuSuUdBk

Minna Levälahti
språkvårdare
Svensk presstjänst
+358 9 148 037 94
+358 40 480 72 46