Viimistä viedään!

***

Viimeisellä kurssikerralla saimme täysin vapaat kädet karttojen luomiseen alusta alkaen. Ensimmäinen vaihe oli tarpeeksi kiinnostavan, vapaan datan löytäminen. Alkuperäinen ideani vaihtui monesti, sillä usea löytämäni mielenkiintoinen data ei sisältänyt koordinaatteja tai sopivaa nimistöä pohjakarttaan liittämiseksi. Tiesin haluavani tutkia kehittyviin maihin liittyviä tekijöitä, joten valitsin tutkimusalueeksi Afrikan mantereen. Liian kauan kestäneen mielenkiintoisen datan löytämiseen liittyneen tuskastelun jälkeen päädyin esittämään lukutaitoa Afrikan eri alueilla. Useassa osassa Afrikkaa vallitsevan naisten ja miesten välisen epätasa-arvon vuoksi päädyin esittämään asiassa myös sukupuolien välisen eron.

Kartoissa värit kuvaavat hieman eri arvoja, joten niitä ei voi aivan suoraan verrata toisiinsa. Esimerkiksi miesten pienin lukutaitoisten prosentti on 35% Nigerissä ja Guineassa, kun naisilla vastaava luku samoissa maissa on 15%. Värit kuitenkin ovat alueilla samat kummassakin kartassa. Kartoista huomaa, että esimerkiksi Etelä-Afrikassa ja Libyassa lukutaito on kummallakin sukupuolella korkea. Kahta keskimmäistä vihreän sävyä on kartoissa paljon ja kummassakin suurin piirtein samoissa maissa. Ei siis ole maata, jossa esim. miesten lukutaito olisi hyvin korkea ja naisten huomattavan matala, vaan kaikissa maissa naisten lukutaito laskee suhteessa aika lailla saman verran. Madagaskarin saarella naisten kartan väri on taas tummempi, mutta prosenttiosuudet kertovat, että sukupuolten välillä ei juuri ole eroa.

Kuva 1. Lukutaitoisten miesten osuus Afrikassa vuonna 2016.

 

 

 Kuva 2. Lukutaitoisten naisten osuus Afrikassa vuonna 2016.

 

Innostuin tämän kurssikerran jälkeen ajatuksesta, että pystyn tehdä kartan lähes mistä vaan! Itse pidän tärkeänä, että useammasta kehitykseen liittyvästä asiasta tehtäisiin informatiivisia karttoja. Kartat mahdollistavat jo nopealla silmäyksellä informatiivisen, visuaalisen esityksen. Lukutaidon esittäminen kartalla antaa mielestäni paremman kuvan tilanteesta ja faktoista ”tavalliselle tallaajalle”, kuin lista prosenttiosuuksista.

 

Pysytään kartalla! <3

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *