Opetus

SYYSLUKUKAUSI 2012

Talous- ja sosiaalihistorian proseminaari ja kandidaatintutkielmien arvostelu

Suomen metsätalouden historia, opetus ti 11.9..2012 alkaen.

Tiedekuntatentit (talous- ja sosiaalihistoria)

76043   Etniset vähemmistöt ja työnjako  5 op
76042   Eurooppa, taloudelliset järjestelmät ja integraatio  5 op
76064   Köyhyys ja historia     5 op
76046   Väestöhistoria      5 op
76058   Yhteiskunta ja luonto   5 op
76059   Yhteiskuntamuutos ja väestö   5 op
76047   Ympäristöhistoria  5 op

 

KEVÄTLUKUKAUSI 2012

Talous- ja sosiaalihistorian proseminaari ja kandidaatintutkielmien arvostelu

Yhteiskuntahistorian metodityöpaja
Yhteiskuntahistoriallisessa tutkimuksessa hyödynnettävien kvantitatiivisten aineistojen esittely ja käytön opettaminen.

 Tiedekuntatentit (talous- ja sosiaalihistoria)

76043   Etniset vähemmistöt ja työnjako  5 op
76042   Eurooppa, taloudelliset järjestelmät ja integraatio  5 op
76064   Köyhyys ja historia     5 op
76046   Väestöhistoria      5 op
76058   Yhteiskunta ja luonto   5 op
76059   Yhteiskuntamuutos ja väestö   5 op
76047   Ympäristöhistoria  5 op

 

SYYSLUKUKAUSI 2011

Talous- ja sosiaalihistorian proseminaari ja kandidaatintutkielmien arvostelu

 Tiedekuntatentit (talous- ja sosiaalihistoria)

Aineopinnot:
8.2 Ihminen ja luonto
8.3 Sukupuolten yhteiskunta
8.6 Väestö- ja perhehistoria

Maisteriopinnot:
16.3 Yhteiskuntamuutos ja väestö
16.6 Köyhyys ja historia
16.10 Ympäristöhistoria

 

KEVÄTLUKUKAUSI 2011

Talous- ja sosiaalihistorian metodipraktikum. Yhteiskuntahistoriallisessa tutkimuksessa hyödynnettävien kvantitatiivisten aineistojen esittely ja käytön opettaminen.

Tiedekuntatentit (talous- ja sosiaalihistoria)

Aineopinnot:
8.2 Ihminen ja luonto
8.3 Sukupuolten yhteiskunta
8.6 Väestö- ja perhehistoria

Maisteriopinnot:
16.3 Yhteiskuntamuutos ja väestö
16.6 Köyhyys ja historia
16.10 Ympäristöhistoria

 

Opetustehtävät ja muut laitostehtävät

Osallistuminen gradu-ohjaukseen ja -arvosteluun.

Luento ”Muistot ja tilastot – Miten yhdistää kvalitatiivista ja kvantitatiivista aineistoa tutkimuksessa?”, 26.11.2009. Luentosarja Tutkimusmenetelmäkurssi, yhteiskuntahistorian laitos, Helsingin yliopisto.

Luento ”Puukaupan historia”, 6.10.2008. Luentosarja FOR 310, Metsätalous Itämeren alueella – Suomen metsätalous historiallisessa perspektiivissä. Metsäekologian laitos, Helsingin yliopisto.

Opintojaksojen Muistitieto –metodityöpajan (2007) ja Verkostot -metodityöpajan (2008) järjestämisen vastuuhenkilö. Jälkimmäinen yhdessä VTM Laura Ekholmin kanssa

Talous- ja sosiaalihistorian valintakoe, 2011 ja 2012.
Uusien opiskelijoiden valintakoe 2006, aineistonkokeen laatija ja vastausten tarkastaja.

© 2020 A MarketPress.com Theme