Tutkimus

Puukauppamuistoja -tallennushanke 1.10.2011-30.4.2012. Vastaan Metsähistorian Seuran ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston järjestämän muistitietoaineiston tallennushankkeen toteutuksesta.  Lisätietoja tallennushankkeesta osoitteessa http://www.lusto.fi/seura/tutkimus.html. Tallennushankkeen esite osoitteessa http://www.finlit.fi/kra/keruut/puukauppamuistot.pdf.

Tallennushankkeessa saatiin muistitietoa noin 100 kirjoittajalta. Aineiston pohjalta muokataan kirja vuoden 2013 loppuun mennessä.

Metsäteollisuuden puunostokartellit toisen maailmansodan jälkeen. Pidän aiheesta esitelmän Norjassa syksyllä 2011 järjestettävillä pohjoismaisilla historiapäivillä (The 27th Congress of Nordic Historians, 11-14 August, 2011). Session aihe on Forest Industry and Timber Procurement after WWII. Oman esitelmäni otsikko on Buying timber in co-operation – purchase cartels and Finnish forest industry’s timber procurement after WWII.

Metsänparannustoiminnan talous- ja sosiaalihistoriaa. Pohdin metsänparannuksen yhteiskunnallisia vaikutuksia talous- ja sosiaalihistorian näkökulmasta. Pidän esitelmän (Work and Roads – Social History of the Forest Improvement) Turussa 28.6.–2.7.2011 järjestettävässä ESEHin (The European Society for Environmental History) konferensissa. Yhteissession otsikko on More Timber for the Country – the economic, social and environmental history of the forest improvement in Finland. Muut alustajat ovat MMT Tapani Tasanen Seinäjoen ammattikorkeakoulusta ja FT Ismo Björn Itä-Suomen yliopistosta.

Labour market practices, forest work and welfare state. (2009–2010) 
Post-doc researcher in research project Nordic Centre of Excellence: The Nordic Welfare State – Historical Foundations and Future Challenges, NordWel (https://blogs.helsinki.fi/nord-wel/).

Tutkimuksessa tarkastelin metsäalan työmarkkinoiden muuttumista suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehityksen myötä. Erityisesti keskityin tarkastelemaan metsätyömiesten ammatillista järjestäytymistä ja ammattiliiton pääsyä neuvottelemaan metsätyönantajia edustavien organisaatioiden kanssa työehtosopimuksista.

Arki ja metsä: Metsän muuttuva merkitys 1950–2000. (2007–2008)
Osahanke tutkimushankkeessa Ihminen ja metsä: kohtaamisia arjen historiassa (1500−2000).

Vastuututkijana osahankkeessa, jossa selvitettiin metsän ilmenemistä suomalaisten arjessa 1950-luvulta alkaen. Tutkimussa pohdittiin, miten metsä on näkynyt ja vaikuttanut ihmisten jokapäiväiseen elämään. Metsän vaikutusta arkielämään tarkasteltiin taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen näkökulmien avulla. Osahanke päättyy 2011. 

Yksityismetsänomistajien ja metsäteollisuuden puukauppa. (2001–2006)
Tieteelliset jatko-opinnot ja väitöskirjan valmisteleminen yksityismetsänomistajien ja metsäteollisuuden välisestä puukaupasta. Väitöskirjassa hyödynnettiin sekä muistitietoaineistoa että taloushistoriallista aineistoa. Väitöskirja Puukaupan säännöt : Yksityismetsänomistajien ja metsäteollisuuden puukauppa Itä-Suomessa 1919 – 1939(https://oa.doria.fi/handle/10024/3888).

 

UUSIA TUTKIMUSTEEMOJA

Kämppäkirjastot. Valmistelen artikkelia metsäkämpillä 1940 – 1960 -luvuilla kiertäneistä kämppäkirjastoista.

Uittojokien ennallistaminen. Pidin aiheesta esitelmän kongressissa  The First World Congress of Environmental History, Copenhagen August 4–8, 2009. Esitelmäni otsikko oli Demand for Floating Channels and Roads – Finnish Forest Industry, the Infrastructure and the Environment. Tavoitteeni on syventää tätä keskittymällä uittojokien ennallistamisen organisointiin ja taloudellisiin kysymyksiin.

Kämppäemännät. Kokoan aineistoa kämppäemäntien työtä käsittelevää tutkimusta varten.

© 2020 A MarketPress.com Theme