PAK #2

PAK-kurssin toinen kurssikerta jatkui ensimmäiseltä kerralta tutuksi tulleella teemakarttalinjalla. Kun aiemmin olimme keskittyneet vain koropleettikarttoihin, nyt tutustuimme muun muassa diagrammien käyttöön ja pistekarttoihin. Karttatyypeihin tutustumisen lisäksi harjoittelimme ulkopuolisen aineiston tumista MapInfoon ja sen yhdistämistä vanhaan ainestoon, tässä tapauksessa Suomen kuntakarttaan.

Pääsimme oppitunnin toisella puoliskolla tositoimiin; tehtävänantona oli yhdistää kaksi teemakarttaa ja luoda niistä selkeä ja valaiseva kokonaisuus. Kahden teeman tutkiskelu toisiinsa nähden on hyvä tapa tutkia  niiden välisen korrelaation voimakkuutta. Reetu Jormakka on blogitekstissään (2016) tulkinnut karttaansa Pohjois-Suomen kuntien työttömyysasteesta ja työpaikkojen lukumäärästä, ja muuttujien välisen, melko voimakkaan suhteen, spottaa kartalta helposti.

Omien teemojen valitseminen osittautui helpommaksi kuin olin arvellut; päädyin kuvaamaan ensimmäisen kurssikertani aihetta, vanhusten osuutta väestöstä koropleettikartalla, ja pienen pohtimisen jälkeen päätin räjäyttää kartan informatiivisuustason uusiin sfääreihin lisäämällä siihen kuolleiden lukumäärää kuvaavat symbolit. Tutkittavaksi alueekseni valitsin Pohjois-Suomen, sillä sen esteettinen muoto milleytti silmääni.

vanhukset ja kuolleet uusi väri

Kuva 1. Kuolleiden lukumäärän suhde eläkeläisten osuuteen väestöstä kunnittain Pohjois-Suomessa 2015.

Ennen kaikkea olen tyytyväinen karttani ulkoasuun. Punaisesta siniseen hiipivä väriskaala rauhoittaa mielen, ja karttaa täplittävät kuolleita kuvaavat symbolit tuovat siihen eloa ja rikkovat taianomaisen hiljaisuuden. Symboleiden koot 500, 250 ja 50 valitsin tutkimalla kuolleiden määriä kunnissa. Kesikiarvo pyöri vajaassa 200:ssa, ja ääripäät tulivat suurimmasta kunnasta Rovaniemestä sekä muutaman tuhannen asukkaan pikkukunnista. Eläkeläisten osuutta kuvaavan teemakartan luokkavälit laskin Natural Breakin arvolla.

Koska karttaan merkitseväni luvut ovat absoluuttisia eivätkä suhteellisia kuntansa väkilukuun, suurissa kunnissa symboli on luonnollisesti isompi kuin pienissä. Rovaniemi erottuu Lapin suurimpana kuntana noin 500:lla vuotuisella kuolemallaan.

Lähteet

 

Kuntien avainluvut, Tilastokeskus. <https://www.stat.fi/tup/kunnat/index.html> Luettu 28.1.2016

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *