Every City, Every Block – SWOT-Analyysi

Saimme lisätehtäväksi tutustua New York Timesin palveluun, jossa väestönlaskennan tietoja on siirretty interaktiiviseen palveluun paikkatietomuotoisena. Meidän tuli tarkastella, mitä erilaisia tietoja palvelu tarjoaa amerikkalaisten elämästä ja tehdä SWOT-analyysi, jossa tuli analysoida palvelua tiedon saannin näkökulmasta.

’’Mapping America: Every city, every block’’ –otsikko antoi jo palvelusta sellaisen kuvan, että sen avulla saa tietoa niin suurimmista amerikkalaisista kaupungeista, kun pienemmistäkin alueista. Sivulle siirryttäessä ensimmäinen valmis teema kartalla oli ihmisten etninen sijoittuminen New Yorkin alueella. Karttaa zoomailemalla pystyi tarkkailemaan muitakin alueita ja tarkastella, miten etnisen väestön sijoittuminen eroaa eri kaupungeissa ja muilla alueilla. New Yorkin alueella oli havaittavissa etnisten ryhmien keskittymistä omille alueilleen (kuva 1). Los Angelesin alueella oli nähtävissä latinalaisamerikkalaisen väestön suuri keskittyminen (kuva 2). Eri alueita tarkkailemalla lähietäisyydeltä ja kauempaakin näille väestön keskittymisille pystyi miettimään syitä niin historiallisilta ajoilta kuin alueen sijainnista, esimerkiksi kuinka lähellä alue sijaitsee toisen maan rajaa. Etnisen väestön keskittymistä oli mahdollista myös tarkkailla omina karttoinaan, esimerkiksi mille alueille ulkomailla syntynyt väestö sijoittuu.

SWOTkuva

Kuva 1. Etniset väestöryhmät New Yorkin alueella

SWOTkuva2

Kuva 2. Latinalaisamerikkalaiset Los Angelesissa

Toisena teemana tarkkailin tulotasoa eri Yhdysvaltojen alueilla, tarkkailemalla nimenomaan teemakarttaa, joka osoitti alle 30 000 $ vuodessa ansaitsevien kotitalouksien sijainnin. Yksittäisiä alueita lukuun ottamatta kartalta oli havaittavissa, että etenkin Etelävaltioiden alueilla sijaitsee paljon kotitalouksia, joissa tienataan alle 30 000 $ vuodessa (kuva 3). Toisen ääripään teemakartassa oli taas mahdollista tarkastella yli 200 000 $ vuodessa tienaavia kotitalouksia, ja tässä kartassa suurin keskittymä sijaitsi Yhdysvaltojen itärannikolla. Palvelu tarjosi erilaisia teemoja tulotason tarkkailuun Yhdysvaltojen alueella, ja näitä karttoja oli mielenkiintoista tarkkailla ja vertailla keskenään.

Swotkuva3_alle30000

Kuva 3. Alle 30 000 $ vuodessa tienaavat kotitaloudet

Race and Ethnicity, Income sekä Housing and families teemojen lisäksi oli mahdollista tarkastella koulutustasoa eri alueilla, ja valita teemoiksi esimerkiksi lukion käyneet tai kandidaatin tutkinnon tai korkeamman tutkinnon saaneet. Kartoilla esiintyi alueellisia eroavaisuuksia, kaikista yhtenäisin kartta oli lukion käyneen väestön teemakartta, lukuun ottamatta joitakin alueita Etelävaltioista. Palvelu tarjoaa monipuolisia teemoja väestön tarkkailuun, ja näitä erilaisia karttoja oli mielenkiintoista tarkastella niin lähietäisyydeltä, kuin kauempaakin, yksittäistä osavaltiota tai koko Yhdysvaltoja alueena.

Vahvuudet. Palvelu on kokonaisuudessaan hyvä, ja tarjoaa erilaisia mielenkiintoisia teemoja tarkasteltavaksi. Sivulla muistutetaan, että palvelun tarjoamia tietoja tulisi käyttää arvioina, sillä niissä on virhemarginaali, koska tiedoista luodut kartat perustuvat otantaan vuosilta 2005-2009. Värien käyttö on hallittua (pääosin) ja väripaletit mielestäni hyviä, mitään radikaaleja värimaailmoja, jotka voisivat vääristää kartalla esitettävää teemaa, ei onneksi ole. Koska palvelun tarjoaa New York Times, voi kuka vain käyttää palvelua ja tarkastella erilaisia teemoja. Tämänkin takia on hyvä, että värimaailmat ovat suht ’’neutraaleja’’, ettei lukija voi tulkita kartalla näkyvää informaatiota väärin. Tietoja voi tarkastella monella eri tasolla, ja pitämällä hiirtä jonkin osavaltion päällä on mahdollista saada prosentuaalisia arvoja teeman esiintymisestä piirikunnittain osavaltioiden sisällä. On myös hyvä, että karttaan on merkitty suurten kaupunkien lisäksi pienempiäkin kaupunkeja.

Heikkoudet. Palvelussa on heikkoa se, ettei kartasta voi zoomata tarpeeksi kauas, jolloin koko alue olisi tarkasteltavissa kokonaan. Karttaa joutuu liikuttelemaan, jotta pystyy tarkastelemaan esimerkiksi Alaskan aluetta. Olisi ollut mukavaa, jos koko aluetta olisi ollut mahdollista tarkastella samanaikaisesti, Alaska ja Havaiji mukaan lukien. Vaikka vahvuutena kartoissa on yleisesti ottaen värien käyttö, esimerkiksi ’’Change in median household income since 2000’’ –kartassa mielestäni kahden eri värin käyttö on hieman hämäävää. Luokkia on kuusi, joten värisävyn tummuuden vaihtelu voisi tehdä kartasta vielä sekavamman ja vaikeasti ymmärrettävän, mutta mielestäni keltaisen sijaan kartalla olisi voinut käyttää jotakin muuta, siniseen sopivaa väriä kuvaamaan suurimpia arvoja. Äkkiseltään ja sen enempää legendaa katsomatta saattaisi jopa kuvitella, että kartalla tarkastellaan kahta teemaa.

Mahdollisuudet. Tämänkaltaisia avoimia väestötiedon kuvaamiseen liittyviä palveluita ei ole paljon josko muita yhtä tarkkoja ollenkaan (?), joten se tarjoaa hyvät mahdollisuudet erilaisten teemojen tarkasteluun ja käyttöön esimerkiksi koulutöissä tai jopa opetuksessa havainnollistamaan asioita, kunhan otetaan huomioon, että aineistoa tulisi käyttää lähinnä arviona totuuksien sijaan.

Riskit. Kartat eivät ole täysin luotettavia ja niiden tietoja voidaan ymmärtää väärin. Kuten sivustolla kerrotaan, virhemarginaali on olemassa. Tietoja voidaan käyttää väärin ja vääränlaisiin tarkoituksiin, kuten Jenni Kerola tuo esille blogissaan: ’’ Etnisten ryhmien sijaintikarttoja voi kuka ja mikä tahansa ääriryhmä käyttää rasistisessa tai terroristisessa mielessä, mutta nämä ovat jokseenkin kaukaa haettuja’’. Olen Jennin kanssa samaa mieltä, että tällainen voi olla hieman kaukaa haettua, mutta hyvinkin mahdollista, kun tällaista yksityiskohtaisempaa väestötietoa on tarjolla avoimesti Internetissä. Teemasta riippuen tieto voi olla hieman arkaluontoista ja näin ollen myös väärin käytettävissä. Jessica Järvinen kirjoittaa blogissaan aiheeseen liittyen, että: ’’Palvelun tarjoama hieman arkaluontoinen ja kyseenalainen data voi johtaa alueiden eriytymiseen, joka tuskin on palvelun tarkoitus. Uhat tulevat siis käyttäjien tekemistä väärinymmärryksistä ja väärinkäytöksistä’’.

Toisaalta on hienoa, että tällaista tietoa saa tarkastella kuka vain, mutta toisaalta väärinkäytön takia voi olla riskialtista pitää tällaista dataa kaikkien luettavissa. Suomessa erittäin tarkan ja yksityiskohtaisen tiedon saaminen on rajoitettua, ja tietoa saa vain erikseen pyytämällä tai hakemalla. Toki Suomessakin esimerkiksi Tilastokeskuksen kautta saa väestöön liittyvää erilaista tietoa, mutta rajoitetummin. Samuli Massinen linjaa hyvin blogissaan eroja New York Timesin ja suomalaisen käytännön välillä: ’’Palvelun yksityiskohtaisen tarkastelun seurauksena näen Suomen ja Yhdysvaltojen käytäntöjen eroavan suuresti liittyen tietojen saantiin, julkisuuteen ja tarkkuuteen. Suomessa tieto on erittäin tarkkaa ja kaikkein yksityiskohtaisimpaan dataan pääsee käsiksi ilman erillistä lupaa pelkästään korkeimmat tahot. Tällä pyritään turvaamaan yksityisyydensuoja, sillä kuten Mapping America – palvelusta havaitaan, tieto voi ajoittain olla erittäin arkaluontoista. Yhdysvaltojen linjaus taas on (Mapping America – palvelun tarkasteluun perustuen) huomattavasti avoimempi. Asukkaiden taustoja voidaan tarkastella ilmaiseksi koska tahansa. Erona on myös, että julkinen tieto perustuu otoksiin ja arvioihin’’. Mapping America palvelu on myös siitä hyvä, että tieto esitetään teemoina kartalla sen sijaan, että tiedot olisivat tilastoitu taulukkoon, jotka ovat tietysti myös tulkittavissa ja luettavissa, mutta tällainen visuaalinen esittäminen havainnollistaa tietoja huomattavan paljon. Palvelussa on hyvät ja huonot puolensa, mutta kokonaisuudessaan idea on toimiva, mikäli kartoilla esitettävää tietoa ehkä karsittaisiin ja vaihdettaisiin yleisemmäksi, sekä mahdollista arkaluonteiselta vaikuttavaa aineistoa poistettaisiin väärinkäytön mahdollisuuksien takia.

Lähteet:

Järvinen, J. 2014. Mapping America : Every city, every block ja SWOT-analyysi. < https://blogs.helsinki.fi/jessicaj/>. Luettu 24.02.2014.

Kerola, J. 2014. The New York Times: Mapping America. < https://blogs.helsinki.fi/jekerola/>. Luettu 24.02.2014.

Mapping America: Every City, Every Block. <http://projects.nytimes.com/census/2010/explorer>. 24.02.2014.

Massinen, S. 2014. New York Times: Mapping America – SWOT-analyysi. < https://blogs.helsinki.fi/smassine/>. Luettu 24.02.2014.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *