Opintokokonaisuus

Kielikeskuksen saksan kielen opintokokonaisuus

Voit hankkia itsellesi monipuolisen ja syvällisen kielitaidon tutkintoasi ja työelämää varten suorittamalla Kielikeskuksen saksan kielen opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 15 tai 25 opintopistettä, ja se voi muodostua Kielikeskuksen ja sen yhteistyötahojen (Helsingin yliopiston koulutusohjelmat, muut yliopistot) tarjoamista kursseista sekä ulkomaisissa yliopistoissa suoritetuista kieliopinnoista. Muualla suoritettujen kieli- ja kulttuuriopintojen osuus voi olla enintään 60 % opintokokonaisuudesta. Opintokokonaisuuden suorittaminen ei anna opinto-oikeutta Helsingin yliopiston kyseisen kielen opintosuuntaan.

(15 op)

(25 op)