Päivän sitaatti

“Jos sanojen merkitykset ovat sekavia, epävarmoja ja horjuvia, kuinka niiden synnyttämät ja levittämät mielteet itse asioista voisivat tulla varmoiksi, vakaiksi ja tarkoiksi? […] Väärät käsitykset asioista ja nurinkuriset johtopäätökset turmelevat ihmisten mieliä ja tartuttavat niihin vikoja turmiollisten sanojen, sanontojen ja lauselmien välityksellä. Käsityksemme saavat näet sellaisen muodon jollaiseksi sanat varhaisimmista ikävuosista lähtien, ja sen jälkeen jatkuvasti, ne muovaavat. Harvoilla on riittävästi aikaa tai tarkkanäköisyyttä tai rohkeutta tutkiakseen myöhemmin käsityksiään ja korjatakseen niitä. Kautta elämän nämä johtavat harhaan ja pettävät heitä.”

H.G. Porthan (1739-1804)

15 thoughts on “Päivän sitaatti

Comments are closed.