Category Archives: Quote of the day

Päivän sitaatti

“Aiot varmaan, Grattius, kysyä minulta, miksi olen niin mieltynyt tähän runoilijaan. Siksi että hän tarjoaa minulle hengenravintoa niin pian kuin mieleni tointuu tästä oikeusnäyttämön hälinästä ja herjausten uuvuttamat korvani levähtävät. Vai luuletko, että minulla päivittäin vaihtelevissa tilanteissa olisivat aina sanat valmiina, jos en kehittäisi ajatteluani opiskelemalla, tai että voisin kestää kaiken tämän jännityksen, jos en rentoutuisi samojen opintojen parissa?”

M. Tullius Cicero (106-43 eKr.), Puhe runoilija Arkhiaan puolesta. Suom. Teivas Oksala

Quote of the day

“I am driven by my longing,

And my understanding urges

That I should commence my singing,

And begin my recitation.

I will sing the people’s legends,

And the ballads of the nation.

To my mouth the words are flowing,

and the words are gently falling,

Quickly as my tongue can shape them,

And between my teeth emerging.”

Kalevala (translated by W. F. Kirby)

 

Päivän sitaatti

“Jos sanojen merkitykset ovat sekavia, epävarmoja ja horjuvia, kuinka niiden synnyttämät ja levittämät mielteet itse asioista voisivat tulla varmoiksi, vakaiksi ja tarkoiksi? […] Väärät käsitykset asioista ja nurinkuriset johtopäätökset turmelevat ihmisten mieliä ja tartuttavat niihin vikoja turmiollisten sanojen, sanontojen ja lauselmien välityksellä. Käsityksemme saavat näet sellaisen muodon jollaiseksi sanat varhaisimmista ikävuosista lähtien, ja sen jälkeen jatkuvasti, ne muovaavat. Harvoilla on riittävästi aikaa tai tarkkanäköisyyttä tai rohkeutta tutkiakseen myöhemmin käsityksiään ja korjatakseen niitä. Kautta elämän nämä johtavat harhaan ja pettävät heitä.”

H.G. Porthan (1739-1804)

Päivän sitaatti

“Näin on todettu, etteivät suomalaiset omaksu elämänmenoonsa itselleen vieraita tapoja. […] He ovat näet vaatimattomia, usein liiankin vaatimattomia […] Sitä vastoin heitä viehättää oma ikivanha yksinkertaisuus, ikivanha rehellisyys. Jos heitä ärsytetään, tai jos he näkevät saavansa osakseen halveksuntaa, he vaativat ikään kuin vastoin tahtoaan kunniallista kohtelua ja tuovat selvin sanoin julki sovinnon ehdot.”

Piispa Daniel Juslenius (1676-1752), Suomalaisten puolustus

Quote of the day

“The first half of the 21st century will be an era of transition. The G7 nations, which produce half of global economic output, will by 2050 make up less than a quarter. This shift is unparalleled since the Industrial Revolution first wrenched economic leadership from the East towards Europe.

The sort of economy to prosper through this transition will be flexible and open.”

Financial Times 29. December 2014

Quote of the day

“For in his time he was a man who so much excelled all others in wisdom and virtue that to everyone on earth he appeared both terrible and worthy of love and admiration”.

The historian Nithard (840s) on Charlemagne.

We are, lest no-one forget, celebrating the 1200th anniversary of the death of Emperor Charles this year.