CV

CURRICULUM VITAE
1 March 2018

JUHANA HANNU AUNESLUOMA
b. 6 July 1967, Helsinki, Finland
Isonnevantie 24 A 6
00320 HELSINKI
FINLAND
+358-40-561 8339
juhana.aunesluoma@helsinki.fi

Current position: Research Director, Centre for European Studies. University of Helsinki, 1/2010–
Vice-Dean, Faculty of Social Sciences, University of Helsinki, 1/2018–

Degrees and qualifications

• 2009 Docent (Title of Docent, Adjunct Professor), Political history. University of Helsinki
• 1998 Doctor of Philosophy, Modern History. Thesis title “Britain, Sweden and the Cold War 1945–1954”. St Antony’s College, University of Oxford
• 1993 Master of Social Sciences, Political History. University of Helsinki
• 1986 Matriculation Examination (High School). Sibelius-lukio, Helsinki

Academic and professional posts (full time) held since graduation

• Vice-Dean (international affairs and public engagement), Faculty of Social Sciences, University of Helsinki 1/2018
• 2010–2012 director [johtaja], 1/2013– research director [tutkimusjohtaja], Centre (Network 2010-2018) for European Studies. University of Helsinki (1/2010–)
• 2001–2009 senior lecturer in contemporary history [yliopistonlehtori]. University of Helsinki
• 2000–2001 Finnish Academy project researcher, Department of Social Science History. University of Helsinki
• 1999–2000 historian. The Finnish Association of Graduate Engineers [Tekniikan Akateemiset ry]
• 1998–1999 historian. Nokia Corporation
• 1994 researcher, Finnish Society of Sports Sciences [Liikuntatieteellinen Seura]

Visits in other academic institutions

• 9/2015–5/2017 Visiting professor (full professor), Department of History/Institute for Global Studies, University of Minnesota, USA (The Government of Finland and David and Nancy Speer Professor in Finnish Studies / Multidisciplinary European Studies)
• 8/1996–1/1997 Visiting Researcher, Department of History and Civilization, European University Institute, Florence

Elected administrative and other academic positions

University of Helsinki
• 2018– Inspector [inspehtoori], Kannunvalajat ry [Social Sciences Students’ Society],University of Helsinki
• 2014–2015, 2004–2006 deputy member of university collegium. University of Helsinki.
• 2009–2013 member of board of governors. University of Helsinki.
• 2010–2013 member of auditing committee. University of Helsinki.
• 2007–2009 deputy member of departmental governing body. Department of Social Science History. University of Helsinki
• 2004–2006 member of faculty board. Faculty of Social Sciences. University of Helsinki

Others
• 2018- member of board, Finnish Literature Society [Suomalaisen Kirjallisuuden Seura SKS].
• 2015-2016 member/ 2016- deputy member of board, Historians Without Borders in Finland
• 2014-2015 chairperson of board. The Finnish Institute in London. Member of board 2009—2014.
• 2014– chairperson of the board of of supervisors [valtuuskunta], European Cultural Foundation Finland [Euroopan kulttuurisäätiön Suomen osasto], 2012–2014 member
• 2013– member of board., vice-president 2018–, Finnish Historical Society [Suomen Historiallinen Seura]
• 2013– member of board of supervisors [valtuuskunta], Eurooppasäätiö
• 2011– president. Finnish European Studies Association FESA
• 2004–2006 vice-president. Finnish International Studies Association FISA
• 2000–2004 president. Finnish International Studies Association FISA
• 2000–2013 member of board of trustees [2000–2012] and member of board [2000–2013], P. E. Svinhufvud’s Foundation [P. E. Svinhufvudin muistosäätiö]

Appointed administrative and other academic positions

University of Helsinki
• 2018– member of Steering Committee [johtoryhmä]. Faculty of Social Sciences, University of Helsinki.
• 2018– chair, Committee for International affairs and public engagement [viestintä- ja vuorovaikutustyöryhmä], Faculty of Social Sciences, University of Helsinki.
• 2018– chair, Committee for workplace wellbeing and equality [työhyvinvointi- ja tasa-arvotyöryhmä], Faculty of Social Sciences, University of Helsinki.
• 2018– member, Consultative Board of the Central Campus Library [keskustakampuksen kirjastoneuvottelukunta], University of Helsinki.
• 2008– member of the Steering Committee of the Centre in Nordic Studies, Faculty of Humanities, University of Helsinki.
• 2014– member of Steering Committee, Studia Generalia lectures. Open University.
• 2017–2018 director and chairperson, Master’s Degree Programme in European and Nordic Studies, University of Helsinki.
• 2014–2015, 2016–2017 deputy head of department [laitoksen varajohtaja]. Department of Political and Economic Studies, Faculty of Social Science.
• 2014–2015 member of Steering Committee [johtoryhmä]. Department of Political and Economic Studies, Faculty of Social Sciences.
• 2014–2017 vice-chair, Teaching skills evaluation committee [opetustaitoryhmä], Faculty of Social Sciences.
• 2014–2015 member of Search Committee, Faculty of Social Sciences.
• 2013–2015 member of board of Doctoral Programme in Political, Societal and Regional Change [Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tutkimuksen tohtoriohjelma].
• 2010–2017 chair, board of Network for European Studies. University of Helsinki (2008–2009 deputy member)
• 2010–2017 chair, steering committee of Master’s Degree Programme in European Studies. University of Helsinki (2008–2009 member)
• 2010–2017 member of steering committee of Master’s Degree Programme in East European, Balkan and Baltic Studies. Aleksanteri institute, University of Helsinki
• 2011–2013 associate member. [sidosryhmäjäsen], Central Campus Consultative Committee [keskustakampuksen neuvottelukunta]. University of Helsinki
• 2008–2010 member of the steering committee and programme committee of International Masters in State and Society with reference to Central and Eastern Europe IMESS (an Erasmus Mundus consortium of six European universities coordinated by the School of Slavonic and Eastern European Studies SSEES, University College of London)
• 2007–2010 member of the committee of international affairs. Faculty of Social Sciences, University of Helsinki
• 2005–2010 member of the steering committee of European Area Studies. Renvall Institute of Area and Cultural Studies and the Department of World Cultures, University of Helsinki
• 2001–2006 member of the steering committee of Study and Teaching Development. Faculty of Social Sciences, University of Helsinki
• 2001–2005 member of the steering committee of British and Irish Studies. Renvall Institute of Area and Cultural Studies and the Department of World Cultures, University of Helsinki
• 2001–2004 member of the student selection committee, Teacher training in History and Social Sciences [erillisten aineenopettajien valintalautakunta]. Faculty of Behavioral Sciences, University of Helsinki
• 2001–2002 member of the student selection committee. Faculty of Social Sciences, University of Helsinki

Others
• 2013–2015 member, The Finnish Board of Matriculation Examinations [jäsen, Ylioppilastutkintolautakunta], 2007– apujäsen [associate member]
• 2013–2015 chair, history & social sciences division [historian ja yhteiskuntaopin jaoksen puheenjohtaja], 2007– examiner [sensori], 2008–2015 exam designer [tehtävänlaadintaryhmän jäsen]
• 2010– member of Academic Council. Europaeum (Oxford)
• 2008–2015 member of History Committee. Finnish Ministry for Foreign Affairs
• 2000–2010 secretary, 2011–2015 treasurer, P. E. Svinhufvud’s Foundation [P. E. Svinhufvudin muistosäätiö]

Editorial positions in academic journals, publications and research resources

• 2014– member of editorial board, Baltic Journal of European Studies (de Gruyter)
• 2012–2017 member of steering committee [ohjausryhmä], The Online Archive of Finnish Foreign Policy [Eilen-arkisto], Finnish Institute for International Affairs
• 2007– 2015 associate editor [toimittaja]. Historiallinen Aikakauskirja (The Finnish Historical Journal)
• 2011– (previous term 2003–2006) member of editorial board [toimitusneuvoston jäsen]. Ulkopolitiikka-lehti (Finnish Foreign Policy Journal)

Recognitions and prizes

• 2011 The Most Beautiful Book of the Year Award, Linkki 1–4 History textbooks for High School. As a member in the authors’ team [Vuoden kaunein kirja –palkinto, Linkki lukion historia 1–4, kirjoittajaryhmän jäsenenä]
• 2009 Member of the Finnish Historical Society [tutkijajäsen]
• 2005 Teacher of the year -award. Faculty of Social Sciences, University of Helsinki.
• 1993 Master’s thesis prize. Faculty of Social Science, University of Helsinki

Doctoral dissertation public examinations
• 2017 Faculty of Social Sciences, University of Turku. Olli Korhonen, Integraatiomyönteisten etujärjestöjen linjat ja toiminta ennen Suomen EU-jäsenyyttä.
• 2015 Department of History, University of Oulu. Ari Uusitalo, Hyvästit, potkut vaiko lobbauksen hedelmä? Yhdysvaltain suhtautuminen Filippiinien itsenäisyyskysymykseen ja sen ratkaisuun 1929-1934
• 2012 Department of History and Civilization, European University Institute, Florence. Lars-Fredrik Stöcker: Bridging the Baltic Sea: Networks of Resistance and Opposition during the Cold War era.
• 2012 Faculty of Arts, University of Jyväskylä, Finland. Jukka Leinonen, Beginning of the Cold War as a Phenomenon of Realpolitik – U.S. Secretary of State James F. Byrnes in the Field of Power Politics 1945–1947.
• 2011 Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Johan Gribbe: STRIL 60: Teknik, vetenskap och svensk säkerhetspolitik under det kalla kriget.
• 2011 Faculty of Arts, University of Helsinki, Finland. Tapio Koskimies: Puolustuskykyinen valtio vai Ruotsin hälytyskello? Suomen sotilasstrateginen asema ja puolustuskyky asiantuntija-arvioissa kylmän sodan alkuvuosina.
• 2009 Faculty of Arts, Åbo Akademi, Finland. Jerker Widén: Väktare, ombud, kritiker. Sverige i amerikanskt säkerhetstänkande 1961–1968.

Doctoral dissertation pre-examinations

• 2016, 2017 Faculty of Social Sciences, University of Turku. Olli Korhonen, Integraatiomyönteisten etujärjestöjen linjat ja toiminta ennen Suomen EU-jäsenyyttä.
• 2013 Faculty of Theology (Church History). Aappo Laitinen: The Holy See, Britain and the Crisis of Malta, 1927—1933.
• 2012 Department of History and Civilization, European University Institute, Florence. Lars-Fredrik Stöcker: Bridging the Baltic Sea: Networks of Resistance and Opposition during the Cold War era.
• 2011 Faculty of Arts, University of Jyväskylä. Jukka Leinonen: The Beginning of the Cold War as a Realpolitikal Phenomenon – U.S. Secretary of State James F. Byrnes in the Field of Power Politics 1945–1947.
• 2011 Faculty of Arts, University of Helsinki. Henrik Tala: Suomea pelastamassa. Ranskan pääministeri Éduard Daladier’n Suomen politiikka talvella 1939–40.
• 2010 Faculty of Arts, University of Helsinki. Tapio Koskimies: Suomi – suvereeni valtakunta vai Ruotsin hälytyskello? Suomen sotilasstrateginen asema ja puolustuskyky asiantuntija-arvioissa kylmän sodan alkuvuosina.

Doctoral dissertation supervision (completed)

• 2014 Ohto Rintala, University of Helsinki. Thesis title: Yhdysvallat ja Saksan koalition pienet maat. Suomen, Romanian ja Unkarin sodanjälkeinen asema Yhdysvaltojen ulkoministeriön suunnittelupöydällä vuosina 1942–1945. Second supervisor together with Professor Seppo Hentilä.
• 2012 Suvi Kansikas, University of Helsinki. Thesis title: Trade blocs and the Cold War. The CMEA and the EC challenge, 1969–1976. Second supervisor together with Professor Seppo Hentilä.

Other academic and professional activities

• Reviews of applications for the title of docent: 6 (University of Turku 2011, Åbo Akademi 2013, University of Helsinki 2013, 2016, University of Turku 2015, University of Jyväskylä 2015)
• Reviews in professor promotion/recruitment: 1 (Zayed University Abu Dhabi, United Arab Emirates 2012)
• Chairs in academic recruitment committees; 2 Professor Level (University of Helsinki 2018)
• Memberships in academic recruitment committees: 2 Professor level (University of Helsinki 2013, 2014), 1 Lecturer level (University of Helsinki 2010)
• Referee reports for the following journals and scientific publishers 2000– Cold War History, Contemporary European History, Electronic Journal of History, International History Review, Journal of Cold War Studies, Scandinavian Economic History Review, Scandinavian Journal of History, Historisk Tidskrift för Finland, Historiallinen Aikakauskirja, Politiikka, Kasvatus ja Aika, Ajankohta, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Palgrave Macmillan, Brill

Research grants and leadership of projects

Research projects

• Project leader, PI Reimagining Futures in the European North at the End of the Cold War (2013-2016) Academy of Finland Project funding [akatemiahanke], (350 000 €)
• Project leader, PI Language and identity. Cultural diversity and Language in the European Union (2010–2012) Network for European Studies at Helsinki University funding (140 000 €)
• Principal investigator, Finnish integration and trade policy 1944–95 (2005–2009) Finnish Ministry of Foreign Affairs / Suomen Ulkomaankaupan Edistämisrahasto funding (200 000 €)

Personal grants

• 1999 Emil Aaltonen Foundation Post-Doctoral scholarship (40 000 FIM)
• 1999 Kone Foundation Post-Doctoral scholarship (70 000 FIM)
• 1997 Helsingin Sanomain 100-vuotissäätiö PhD scholarship (50 000 FIM)
• 1994–1998 Finnish Academy, graduate study abroad award (3 ½ years, 400 000 FIM)
• 1994 Väinö Tanner Foundation PhD scholarship (50 000 FIM)

Languages

Finnish (mother tongue), Swedish (good), English (excellent), Spanish (reading), French (reading).

Advisory functions, presentations, conference papers, organized conferences, invited quest lectures, teaching experience, public appearances etc. and non-academic activities are not listed here.

28,771 thoughts on “CV

 1. ΦΡΟΥΤΑΚΙΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΦΡΟΥΤΑΚΙΑ ΦΑΡΑΩ ΔΩΡΕΑΝ BLACKJACK ΦΡΟΥΤΑΚΙΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΔΩΡΕΑΝ BLACKJACK ΦΡΟΥΤΑΚΙΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΔΩΡΕΑΝ BLACKJACK ΦΡΟΥΤΑΚΙΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΔΩΡΕΑΝ BLACKJACK ΦΡΟΥΤΑΚΙΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΔΩΡΕΑΝ BLACKJACK ΔΩΡΕΑΝ BLACKJACK ΔΩΡΕΑΝ BLACKJACK Τα φρουτάκια και οι κουλοχέρηδες με Πεταλούδες είναι από τους πιο δημοφιλείς βίντεο-κουλοχέρηδες που υπάρχουν. Δεν είναι τυχαίο που έχει γίνει ένας χαμούλης με αυτά τα φρουτάκια τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει θέμα… ΦΡΟΥΤΑΚΙΑ ΦΑΡΑΩ https://miriam.net.pl/community/profile/stormynason807/ Ναι, εκτός από την ειδικά διαμορφωμένη σελίδα για παιχνίδια από το κινητό έχει apps για Android και iOS κινητά. Casinomigos – Βρείτε τις καλύτερες νόμιμες ιστοσελίδες στοιχημάτων στην Ελλάδα. Ο Δίας, η Αθηνά, ο Ποσειδώνας και ο Ηρακλής “ζωντανεύουν” στα φρουτάκια του Age of the Gods της Playtech, φέρνοντας τον κόσμο της Αρχαίας Ελλάδας στο κινητό, στον υπολογιστή και στο tablet χάρη στην εύκολη πρόσβαση των παιχνιδιών μέσα από το Casino του Stoiximan.gr.

 2. 40 ΔΩΡΕΑΝ ΣΠΙΝ ALL RIGHT Σχεδιασμός ιστοτόπου: Digital Winners | Ανάπτυξη & Φιλοξενία Ιστοτόπου: SilkTech 50 ΔΩΡΕΑΝ ΣΠΙΝ JET Μόλις παίξεις όλες τις δωρεάν περιστροφές σου, τα κέρδη πιστώνονται είτε ως άμεσο μπόνους καζίνο είτε ως πραγματικά χρήματα, ανάλογα με τους όρους του μπόνους. Το Starburst είναι ένα παιχνίδι καθαρής τύχης. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε την τύχη σας. Αφού παίξετε το φρουτάκι για αρκετό καιρό, μπορείτε να παρατηρήσετε ορισμένα μοτίβα. Εδώ είναι μια σύντομη ανασκόπηση με συμβουλές για το φρουτάκι Starburst: https://pmcompetency.com/community/profile/anafeakes558978/ ΤΡΙΑ ΙΔΙΑ ΦΥΛΛΑ 21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα Παρακάτω θα δούμε πως παίζεται το πόκερ, ποιοι ειναι οι κανόνες, ποια είναι τα καλύτερα φύλλα-συνδυασμοί και γενικά ότι χρειάζεται να μάθει τόσο ένας αρχάριος, όσο και ένας ποιο έμπειρος στο πόκερ. Αφού οριστούν τα στοιχήματα, ο dealer και κάθε παίκτης παίρνει από 3 τρία φύλλα. Τα φύλλα των παικτών είναι ανοιχτά ενώ τα φύλλα του dealer είναι κλειστά. Αφού οι παίκτες ελέγξουν τα φύλλα που τους έχει μοιράσει ο dealer ορίζουν πάλι ένα ποντάρισμα play ή μπορούν να κάνουν fold, δηλαδή να παραιτηθούν και να χάσουν το ποντάρισμα που έχουν ορίσει.

 3. ΠΡΟΣΦΟΡΑ*  ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ » Μία αποκάλυψη έκανε την Πέμπτη ο Λάκης Λαζόπουλος μέσω της προσωπικής του σελίδας στο Instagram. ΔΕΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΕΔΩ Το RTP (Επιστροφή στον Παίκτη) του 40 Super Hot είναι 95.81 % This slot game cuts to the chase. No complicated free spins or multipliers. The red 7 and yellow stars are the Wild and Scatter, respectively. If you like classic slot games with no distractions, you’ll like Hot Fruits 20 from Amatic. Λειτουργία Hotel mode: ΝΑΙ Συνολικά, το παιχνίδι του κουλοχέρη 40 Super Hot είναι μια θετική εμπειρία. https://photocufi.it/community/profile/malissahedrick/ 200% ΈΩΣ €500 Jackpot Φρουτάκια Στο 24 slot εκτός του ότι υπάρχουν 243 τρόποι για να κερδίσετε, υπάρχουν και άλλες λειτουργίες οι οποίες σχετίζονται με δωρεάν περιστροφές και γύρο μπόνους που ενεργοποιούνται από τα αντίστοιχα σύμβολα scatter και bonus και όπως στα περισσότερα φρουτάκια υπάρχει και το σύμβολο wild. 100 % έως 300€ + 150 Δωρεάν περιστροφές Κανόνες Blackjack Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι απλώς να επιλέξεις ένα jackpot φρουτάκι. Έπειτα, το jackpot διεκδικείται αυτόματα σε κάθε περιστροφή (συνήθως απαιτείται max bet). Μάθε περισσότερα για τα προοδευτικά φρουτάκια εδώ.

 4. Αυτή η δημόσια εταιρεία τυχερών παιχνιδιών με έδρα τον Καναδά ήταν παλαιότερα γνωστή ως Amaya, Amaya Gaming και Amaya Gaming Group. Προσφέρει φρουτακια για τις βιομηχανίες καζίνο, πόκερ και αθλητικών βιβλίων. Η Amaya αγόρασε τη μητρική εταιρεία PokerStars και Full Tilt Poker το 2014 για 4,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Άλλαξε το όνομά της το 2017. Ψάχνετε για Δωρεάν Φρουτάκια στο ίντερνετ; Τότε βρεθήκατε στη σωστή σελίδα! You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience. https://netiyatrosu.com/forum/profile/shaynahollars13/ Embark on a free guided tour of our interactive multimedia centre, or explore and discover it on your own. Get to know the EU in a simple and playful way and gain a unique insight into the essence of European integration, institutions, and European everyday life. To παιχνίδι – θρίλερ της Barcrest έχει κάνει μεγάλο θόρυβο από το 2015 που κυκλοφόρησε. Πρόκειται για ένα καλοσχεδιασμένο video slot με 10 προκαθορισμένες γραμμές πληρωμής. Το εύρος πονταρίσματος αρχίζει από το 0.01€ και φτάνει μέχρι και τα 50€. €267.84€223.20 Με πιο dark διάθεση, η NetEnt κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβρη του 2018 το Blood Suckers, ένα video slot με 25 fixed paylines. Διαθέτει σύμβολα wild και scatter, όπως και bonus γύρους και free spins.

 5. Κληρώσεις για το παιχνίδι Extra5 του ΟΠΑΠ ΠΙΘΑΝΗ 11ΑΔΑ (4-3-3): Φαλκόνε – Ζαντρέ, Πόνγκρατσιτς, Μπασκιρότο, Γκάλο – Γκονθάλεθ, Χιούλμαντ, Άσκιλντσεν – Μπαντά, Σισάι, Ντι Φραντσέσκο. Ισως υπερβολική η ήττα με 3-1 από την Αταλάντα, έκανε κομβικά λάθη. Σε ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο και με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τις ευκαιρίες, ο Άινα έκανε ανόητο πέναλτι στο 45’ για το 1-0, αμέσως στην επανάληψη από μακρινό σουτ και με κόντρα δέχτηκε το 2-0 (47’). Δεν το παράτησε και μείωσε στο 77’ με τον Βλάσιτς, πάνω που πήγε να το πιστέψει παραχώρησε δεύτερο ηλίθιο πέναλτι στο 84’, για το τελικό 3-1. http://musecollectors.org/community/profile/matthewfincher/ * Γιατί η Κύπρος διαθέτει τα εχέγγυα για να γίνει ένας μικρός “παράδεισος” του Πόκερ΄; Επωφεληθείτε τώρα από τα δωρεάν άρθρα και βίντεο της PokerStrategy! Υπάρχει και η semi-bluff, όταν ποντάρετε δυνατά αλλά δεν έχετε τόσο καλό φύλλο ή απλώς περιμένετε ένα χαρτί για να ολοκληρώσετε κέντα ή χρώμα. Είναι πιθανό να κερδίσετε χωρίς τελικά να έχετε κάτι καλό, αφού οι αντίπαλοι σας θα πιστέψουν ότι ο συνδυασμός σας είναι δυνατός.

 6. Παλέψτε με στιλ σε μια σειρά από αρένες με ένα τεράστιο ρόστερ χαρακτήρων, με τον καθένα να έχει μοναδικές κινήσεις και ικανότητες που μπορεί να τελειοποιήσει. Παίξτε με φίλους σε τοπικό παιχνίδι πολλών παικτών, παλέψτε σε σύνδεση ή παίξτε σόλο στη λειτουργία Ενός Παίκτη. Τα περισσότερα σύγχρονα φρουτάκια διαθέτουν λειτουργίες που αυξάνουν την αδρεναλίνη, το ενδιαφέρον, αλλά και τις πιθανότητες κέρδους. Οι λειτουργίες bonus τις περισσότερες φορές ξεκλειδώνονται με την εμφάνιση του συμβόλου scatter. Παρακάτω θα δούμε τις πιο γνωστές και συνήθεις λειτουργίες που εμφανίζονται κατά την διάρκεια των bonus γύρων: https://shanecrgu765319.atualblog.com/18797840/στοιχημα-λιφε Η Bundesliga είναι φέτος… των παραδόξων, αγωνιστικά, αλλά και μια διοργάνωση που ζεις τριπλά χάρη στη Fonbet και το μοναδικό δώρο* της! Η Bundesliga είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ⚡ Το κουπόνι που βλέπετε παραπάνω αποτελεί ουσιαστικά το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα ανά ημέρα. Μπορείτε με μία ματιά να δείτε τι αγώνες παίζονται καθημερινά, από ποια χώρα και φυσικά τις αποδόσεις τους. Οι αποδόσεις ανακοινώνονται από τον ΟΠΑΠ κάθε Δευτέρα και Πέμπτη και αυτόματα «ανεβαίνουν» στο kingbet.net.

 7. ΔΩΡΕΑΝ BLACKJACK ΔΩΡΕΑΝ BLACKJACK ΔΩΡΕΑΝ ΦΡΟΥΤΑΚΙΑ Το πλεονέκτημα των ονλάιν καζίνο είναι το γεγονός ότι μπορείς να βρεις τα πιο δημοφιλή παιχνίδια καζίνο και να τα παίξεις δωρεάν. Δεν μπορείς να βρεις δωρεάν παιχνίδια καζίνο στα πραγματικά καζίνο. Δωρεάν παιχνίδια, δωρεάν γύρους, φανταστικά οπτικοακουστικά γραφικά και ήχους – όλα αυτά είναι μόνο ένα κλικ μακριά ατο Παιχνιδια-καζινο.ελ. Αναλογιζόμενοι τα τεράστια ποσά πληρωμών και την απίστευτη διασκέδαση, οι κουλοχέρηδες είναι μακράν το πιο ενδιαφέρον και εθιστικό παιχνίδι καζίνο. Στο Παιχνιδια-καζινο θα βρείς μια μεγάλη ποικιλία από τα πιο δημοφιλή ‘φρουτάκια’, κουλοχέρηδες με μάγους, κουλοχέρηδες περιπέτειας και πολλά άλλα είδη, τα οποία μπορείς να απολαύσεις παίζοντας δωρεάν. https://travisxmao542197.blogpixi.com/15053943/δωρεάν-καζίνο Στη δική της (στην οποία επιστρέφει ύστερα από 26 ημέρες), «τρέχει» αήττητο 5-3-0, έχοντας σκοράρει γενικά σε όλα εκεί φέτος πλην ενός. Προτιμότερο το No bet. Έχει ανοίξει το παιχνίδι στη Τούμπα και η πρόκριση παίζεται στα ίσια. Όσο περνάει η ώρα ο Δικεφάλος του Βορρά θα ψάχνει ποιο έντονα το γκολ που θα τον οδηγήσει στους ομίλους. Δεν πιστεύω πως θα λήξει χωρίς τέρμα ο αγώνας. Θα πάω με το Over 0,5 σε απόδοση 1.72. Betsson Live Betting: Μια στοιχηματική η οποία αποτελεί τον κορυφαίο bookmaker στην Σουηδία, δεν θα μπορούσε να υστερεί και στον τομέα του Betsson live betting. Εύκολη πλοήγηση, cash-out* & live streaming* συνθέτουν ένα άκρως ικανοποιητικό προϊόν που καλύπτει και τον πλέον απαιτητικό παίκτη.

 8. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, θα πρέπει να έχετε κλείσει τα 21 έτη της ηλικίας σας προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να παίξετε διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια. Αυτό ισχύει τόσο για τα ζωντανά καζίνο στο διαδίκτυο όσο και για τα επίγεια τυχερά παιχνίδια. Μιλάμε δηλαδή για τα επίγεια καζίνο, τα καταστήματα OPAP Play, αλλά και τα πολυάριθμα πρακτορεία του ΟΠΑΠ, που είναι διάσπαρτα σε όλη τη χώρα. Ξεχωρίζουν στη σχετική λίστα: Fortune 6 Baccarat, Peek Baccarat, Bac Bo, Live Baccarat Lobby, παραλλαγές του Speed Baccarat, αλλά και το VIP Baccarat. Είναι φανερό ότι δίνεται ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το section, όπως και στα Game Shows που δείχνουν να ενθουσιάζουν διαρκώς το νεότερο κοινό. https://jbmatrix.in/dev33/drvishalkumar/drvishalkumar/community/profile/laruen950336194/ Στο νούμερο 2 ή μπορεί και για μερικούς να είναι το Νο1, έρχονται τα φρουτάκια ή αλλιώς κουλοχέρηδες όπου τα ξέρουν οι περισσότεροι παίχτες να αποτελεί ένα από τα σημαντικά παιχνίδια μέσα στις διαδικτυακές πλατφόρμες των καζίνο. Η ομάδα του kazinopaixnidia24.gr έχει ξοδέψει και συνεχίζει να ξοδεύει αμέτρητες ώρες για να προσφέρει στον παίκτη το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Καθημερινά προσθέτουμε νέο περιεχόμενο σε νέα παιχνίδια, καζίνο, προσφορές* και φρουτάκια. Γι’ όλα αυτά μπορείς να ενημερώνεσαι άμεσα μέσω email, αρκεί να το συμπληρώσεις παρακάτω.

 9. You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience. document.write(”); Τα πλεονεκτήματα για το kino online στα νόμιμα διαδικτυακά καζίνο live, σε σχέση με αυτά σε κάποιο πρακτορείο ΟΠΑΠ, είναι πάρα πολλά με διαφορά και δεν πρέπει να τα αγνοούν οι παίκτες. Την τσέπη 💰 σας αφορά στην ουσία, οπότε πρέπει να γνωρίζετε άριστα τις διαφορές πριν παίξετε κινο. Πάμε να δούμε τις διαφορές ανάμεσα στα νόμιμα online casino live σε σχέση με τα πρακτορεία οπαπ. https://koniecczasow.pl/community/profile/fredricktong249/ Στις αρχές του 2015 η χώρα όφειλε να αλλάξει πορεία πλεύσης, οι διεθνείς πιστωτές να πληρωθούν στη ώρα τους και η διαπραγμάτευση να περπατήσει ανεμπόδιστα χωρίς την έγνοια της προ των πυλών πτώχευσης. Από την άλλη, η αγορά έπρεπε να λειτουργήσει το δυνατόν ομαλά. Thanks for writing this great content without doubts is very informative Παράδειγμα. Λατρεύεις τη μουσική γιατί σου τραγούδησε η μαμά σου πριν κοιμηθείς. Επίσης οι πρώτες σελίδες σε κάθε pdf είναι διαφημίσεις affiliates.

 10. ARMINIA BIELEFELD Επίσης στο παρελθόν έχουν κατασκευαστεί συστήματα στοιχήματος με βάση το κουπόνι στοιχήματος του Πάμε Στοίχημα. Ενδεικτικό είναι το σύστημα κατά το οποίο οι παίκτες στοιχηματίζουν σε αγώνες με συγκεκριμένη απόδοση του κουπονιού. Το κουπόνι στοιχήματος είναι ο εύκολος τρόπος για να μελετήσει κάποιος τα παιχνίδια πριν παίξει στοίχημα, πριν κάνει το ποντάρισμά του. Με την πρώτη ματιά μπορείτε να δείτε την ώρα έναρξης του εκάστοτε αγώνα, όπως και τις αποδόσεις σε 1-Χ-2 και under-over. Μάλιστα, το under είναι μόνιμα με διαφορετικό χρώμα από το over ώστε να ξεχωρίζει με τη μία στο μάτι του αναγνώστη. https://preketown.com/community/profile/terrabrill20427/ 3. LiveScore Πλούσια δράση στο ποδοσφαιρικό κουπόνι και τα προγνωστικά στοιχήματος έχουν βρει τις καλύτερες επιλογές της ημέρας. Ρόμα – Μπέτις: Σπουδαίο διπλό πέτυχε η… Οι αποδόσεις σε παιχνίδια που υπάρχουν στο diavolakos.net ενδέχεται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και προσφέρονται μόνο για την ενημέρωση των επισκεπτών του παρόντος ιστοχώρου και δεν αποτελεί εμπορική προώθηση/επικοινωνία των διαφημιζομένων. Δωρεά μηχανημάτων και Ιατρικών ειδών της Seajets στο Ιατρείο Αλοννήσου

 11. Μπορώ να παίξω τα δωρεάν παιχνίδια σε Mac; Εάν θέλετε να παίξετε δωρεάν φρουτάκια Book of Ra, είστε τυχεροί. Δεν θα χρειαστεί να εγγραφείτε ή να καταθέσετε χρήματα για να παίξετε online. Στην πραγματικότητα, δεν θα χρειαστεί καν να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα μας καθώς προσφέρουμε όλες τις εκδόσεις αυτού του δημοφιλούς παιχνιδιού της Novomatic εδώ. Απλώς ανοίξτε το με το πρόγραμμα περιήγησής σας και ξεκινήστε να παίζετε με εικονικά χρήματα. https://andresoixn542097.oblogation.com/16198152/πωσ-κερδιζω-στα-φρουτακια Σε περίπτωση που διαπίστωσες κάποιο πρόβλημα ή δεν έλαβες το δέμα σου, θα σου επιστρέψουμε το ποσό πληρωμής. Καζίνο Παιχνίδια Home – Καζίνο στην Ελλάδα – Καζίνο Στον Κόσμο – Καζίνο στο ίντερνετ – Καζίνο Δωρεάν – Contact Καζίνο μάρκες σχετικά άρθρα Καζίνο Παιχνίδια Γραφτείτε στο Newsletter μας για λαμβάνετε όλα τα τελευταία νέα της αγοράς, καινούριες προσφορές* και εξιδεικευμένα άρθρα που θα σας κάνουν καλύτερους παίκτες. Καζίνο μάρκες σχετικά άρθρα

 12. ➦ Συγκεκριμένα πράγματα για τα πλεονεκτήματα του live betting σε σχέση με το στοίχημα pre-game. ➦ Τις επιλεγμένες βασικές στρατηγικές και συμβουλές για να τις ενσωματώσετε στο παιχνίδι σας. ➦ Τους κινδύνους που αντιμετωπίζετε παίζοντας Live. © Copyright HelpBet. All rights reserved. Στοίχημα σημαίνει και Live ενημέρωση και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει αυτό το πολύτιμο εργαλείο από το youbet.gr. Οι σημαντικότερες διοργανώσεις για όλα τα αθλήματα βρίσκονται στην Betsson! https://test-insights.enactor.co/community/profile/victor867958119/ Το ιδιαίτερο του πακέτου καλωσορίσματος του NetBet είναι το αρχικό 10€ δώρο που λαμβάνετε, μόλις κάνετε την εγγραφή σας εκεί. Στο διαδίκτυο δε θα βρείτε πολλές προσφορές χωρίς κατάθεση. Με αυτά τα 10€ που είναι εντελώς δωρεάν, μπορείτε να δοκιμάσετε χωρίς κανένα ρίσκο για τα δικά σας χρήματα, όλα τα παιχνίδια που το καζίνο προσφέρει. Η Άννα Μαρία από κάτω προφανώς έχει μία άσχημη εμπειρία από την στοιχηματική, αλλά για μένα δεν ισχύουν αυτά. Πολύ ευχαριστημένος από την Netbet και μάλιστα έχω κερδίσει στο φρουτάκι Αliens 10.000 ευρώ.

 13. What’s Takinng plazce i aam nnew tto tһiѕ,
  I stumblked uρ᧐n hіs I hae disscovered It absoⅼutely սseful annd iit hhas hhelped mme oout loads.
  Ӏ hole tоo ive a contributioln & aesist Ԁifferent custokmers likoe
  iits aidwd mе. Goodd job.

  Μy pagge … you can look here

 14. Bwin Coin Flip: Κάθε μέρα ένα εγγυημένο* έπαθλο! Just wish to say your article is as surprising. The clarity on your post is just cool and that i can assume you’re a professional in this subject. Fine together with your permission let me to take hold of your RSS feed to stay updated with drawing close post. Thanks a million and please continue the enjoyable work. Flaming Hot Fantastic post.Thanks Again. Keep writing. Ο κουλοχέρης RNG προσφέρει εκατό νικηφόρους συνδυασμούς που πληρώνονται από αριστερά προς τα δεξιά. Ο αριθμός “7” είναι ένα Wild και αντικαθιστά τα άλλα σύμβολα, με εξαίρεση το αστέρι, το οποίο είναι ένα Scatter. Εδώ είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά του κουλοχέρη 100 Super Hot: Λειτουργία πολλαπλών ονομασιών, Double Up και Autoplay. https://chancegzoe108653.timeblog.net/49541070/poker-δωρεαν Ενδέχεται κάποια στιγμή να ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης στο online casino ή να έχετε κάποια ερώτηση που να αφορά τις πληρωμές. Σε τέτοιου είδους καταστάσεις, αλλά και σε πολλές άλλες, είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα online καζίνο τα οποία χρησιμοποιείτε να παρέχουν εύκολη σε πρόσβαση εξυπηρέτηση πελατών, με πραγματικούς ανθρώπους στην επικοινωνία. Η διαδικασία εγγραφής σε ένα casino Live είναι εξαιρετικά απλή: Πολύ απλά πατάτε το κουμπί “ΕΓΓΡΑΦΗ” ή κάντε κλικ στα μπάνερ μας για να μεταφερθείτε στο live καζίνο που επιλέξατε για να παίξετε νόμιμα και με εμπιστοσύνη.

 15. Παίζοντας οποιονδήποτε κουλοχέρη, θα γευτείτε τον ενθουσιασμό που προσφέρει αυτή η κατηγορία παιχνιδιών. Στην κατηγορία των κουλοχέρηδων με τη μεγαλύτερη δημοτικότητα ανήκουν τα φρουτάκια Gonzo’s Quest, Immortal Romance, Mega Fortune, Mega Moolah, Book of Ra και πολλά άλλα! Προγνωστικά Χρήστος Σωτηρακόπουλος Και αν είσαι νέος στο παιχνίδι, θα σου πούμε όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις για να ξεκινήσεις. Κάνε κλικ στο ‘Διάβασε περισσότερα’ σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω παιχνίδια για λεπτομέρειες σχετικά με τους κανόνες και τον τρόπο παιχνιδιού. https://hopeschoolelectronics.com/community/profile/halleycrowther/ Μπορείς κατόπιν να διαφοροποιήσεις το προτεινόμενο παρολί βγτάζοντας κάποιο ή κάποια από τα προτεινόμενα σημεία και προσθέτοντας νέα, με βάση τη στοιχηματική σου επιλογή. Το numbers.gr δεν προσφέρει υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών ή στοιχήματα, οποιουδήποτε είδους. Είναι αποκλειστικά ένα ενημερωτικό site που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα αδειοδοτημένα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, όπως επίσης και πληροφορίες για τις νόμιμες στοιχηματικές, αυστηρά σε ενημερωτικό επίπεδο.

 16. pame stoixima – ta kalitera prognwstika stoiximatos … Οι δημοσιογραφική ομάδα τού Betmasters σας εύχεται Καλή Πρωτοχρονιά …  By SLOT.GR Team Το casino mobile app του Pamestoixima casino live υποστηρίζει τόσο το καζίνο, όσο και το live casino. Επίσης σε μία μεγάλη ποικιλία όπως είναι αυτή του pame stoixima casino σε παιχνίδια λογισμικά και Live, είναι σημαντικό ότι τα πάντα είναι διαθέσιμα στο χέρι σας μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο. Η εξυπηρέτηση πελατών του OPAP pamestoixima.gr πρόσφατα αναβαθμίστηκε προσφέροντας τη δυνατότητα επικοινωνίας με ζωντανή συνομιλία 24/7. Εκτός από το pame stoixima live chat μπορείτε να συνομιλήσετε άμεσα με κάποιον εκπρόσωπο του support με έναν από τους παρακάτω τρόπους: https://andreduix875310.digiblogbox.com/39245235/αποτελεσματα-στοιχηματοσ-οπαπ-live FaFaFa™ Gold Casino Slots * Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:  Πόλεμος στην Ουκρανία  |   Σεισμός  |   Κορονοϊός  |   Τζόκερ Ποσά ανά επίπεδα jackpot Η εγγραφή στο Fonbet Casino live είναι η ίδια γρήγορη και απλή διαδικασία που ακολουθείται σε όλα τα ζωντανά καζίνο. Όταν θα μπεις στην ιστοσελίδα του, θα πατήσεις το κουμπί «Εγγραφή» πάνω δεξιά. Στην φόρμα που θα ανοίξει θα συμπληρώσεις τα στοιχεία σου και εν συνεχεία θα επιβεβαιώσεις την εγγραφή ακολουθόντας τον σύνδεσμο επιβεβαίωσεις που θα λάβεις στο μέιλ σου. Βασική προϋπόθεση βέβαια, να είσαι άνω των 21 ετών.

 17. Με 1 κλικ εδώ μπορείς να δοκιμάσεις πάνω από 2000+ φρουτάκια δωρεάν από όλους τους δημοφιλής παρόχους. Πρόκειται για ένα από τα πιο ολοκληρωμένα καζίνο λαιβ στην Ελλάδα. Στο Novibet Casino live θα βρείτε πάνω από 400 ζωντανά παιχνίδια, με όλα τα Hot Game Shows, ταχύτατες πληρωμές και το πιο πλουσιοπάροχο VIP πρόγραμμα* στην Ελλάδα. (21+|*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις) Η ιστορία των κουλοχέρηδων ξεκινάει στο Σαν Φρανσίσκο, όταν ο Charles Fey εφηύρε τον πρώτο το 1887, γνωστό και ως “Liberty Bell”. Τα πρώτα σύμβολα που εμφανίστηκαν ποτέ σε κάποια μηχανή με froutakia ήταν τα παρακάτω: https://et.tafratec.com/community/profile/uteputman064021/ Match of the day: Ολυμπιακός – Καραμπάκ στις 22:00 ΔΕΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΕΔΩ Τα πράγματα δεν είναι πολύ διαφορετικά στο διαδίκτυο, όπου και πάλι δεσπόζουν τα φρουτάκια. Εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα, καθώς η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει πάρα πολλές τεχνολογικές καινοτομίες και χαρακτηριστικά που δεν είναι εφικτά σε μηχανικά φρουτακια. Στο Foxbet θα βρείτε όλα τα κορυφαία δωρεάν φρουτάκια! Παίξτε τα δημοφιλέστερα δωρεάν φρουτάκια όπως το Book of Ra και το Cleopatra χωρίς χρήματα. Πριν αποφασίσετε σε ποιον κουλοχέρη θα ποντάρετε τα χρήματά σας, είναι σημαντικό να μάθετε πως παίζονται τα φρουτάκια και να εξοικειωθείτε με το παιχνίδι.

 18. After loking innto а handful oof tthe argicles onn youjr wweb
  site, І гeally ike օur wway oof writig
  a blog. I savved aas a fvorite itt tto myy bookmmark wbpage lkst andd wull bee hecking bck iin thhe neɑr future.
  Taake ɑ loo aat mmy wdbsite ttoo annd tepl mee whatt yyou tһink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *