Tulosten parantamisen mekanismit ja kentät

Olen tässä pohtinut erästä asiaa. Tämä asia on kilpailuyhteiskunta. Toivon ja ehdotan itse, että kilpailuyhteiskunta laajennetaan tulosten-parantamis-yhteiskunnaksi. Sosiologiassa on kentän käsite, joka on ymmärrykseni mukaan taloustieteellisen toimiala-käsitteen laajennus. Toivon, että pohditaan ja tutkitaan erilaisia sosiaalisen elämän kenttiä ja mietitään mitkä tulosten parantamisen mekanismit sopivat millekin kentälle. Kilpailu on vain yksi monista tulosten parantamisen mekanismeista.

Kutsun tätä tulosten-parantamis-yhteiskuntaa englannin kielisellä nimellä betterment society.

Lisää tutkimusta tarvitaan.

Copyright Joel Hämäläinen

 

Lisäys perustuslakiin tai rikoslakiin

Olen ehdottomasti ajattelunvapauden kannattaja, ja ehdotankin että Suomen perustus- tai rikoslakiin lisätään lisäys:

“Freedom of thought is sacred, acts are sanctionable.”

eli suomennettuna

“Ajattelunvapaus on pyhä, teot ovat rangaistavissa.”

Haluan kiittää tästä mietteestäni itseäni, sekä erästä suomalaista vasemmistoajattelijaa, joka antoi minulle kieliopillisen täsmennyksen koskien lausetta.

Kiitos!

 

Copyright Joel Hämäläinen