Band under utarbetande

  • I/6a, 6b Symfoni nr 5, op. 82 (två versioner), red. Timo Virtanen
  • I/19 Verken för orkester, op. 10, 11 och 27, red. Tuija Wicklund
  • III/2 Verken för blåsorkester, red. Janne Kivistö
  • IV/3 Kammarmusik: pianokvintett, JS 159, red. Anna Pulkkis
  • IV/5 Kammarmusik utan piano, red. Pekka Helasvuo och Tuija Wicklund
  • VI/6 Skådespelsmusik, JS 53, 115, 137, red. Kai Lindberg
  • VII/4 Verken för kör och orkester, op. 31, 32, 33, 48 och 91, red. Sakari Ylivuori