Band under utarbetande

  • I/7 Verken för orkester, symfoni nr 6, red. Kai Lindberg
  • I/13 Verken för orkester, op. 45, 49 och 53, red. Timo Virtanen
  • I/19 Verken för orkester, op. 10, 11 och 27, red. Tuija Wicklund
  • IV/3 Kammarmusik: pianokvintett, JS 159, red. Anna Pulkkis
  • IV/4 Kammarmusik: stråkkvartetter, JS 183 och 184 och op. 4 och 56, red. Pekka Helasvuo och Tuija Wicklund
  • VII/4 Verken för kör och orkester, op. 31, 32, 33, 48 och 91, red. Sakari Ylivuori