Den kritiska editionen

Den kritiska editionen är en publikation som baserar sig på jämförelse och evaluering av alla väsentliga källor som hänför sig till det verk som är under arbete. I varje band av den kompletta utgåvan av Sibelius verk ingår förutom nottexten, som granskats på bas av källorna en inledning som erbjuder fakta om verkets uppkomsthistoria, tidiga reception och annan väsentlig bakgrundsinformation samt en kritisk kommentar (Critical Commentary). I denna presenteras principerna för redigeringen, beskrivs källorna och utreds i detalj skillnaderna mellan källorna och motiveras de lösningar som företagits vid redaktionsarbetet med nottexten. I publikationerna ingår faximilebilder av originalkällor samt i vissa fall även andra notbilagor.

Centrala källor i redaktionsarbetet är t.ex.

  • tonsättarens notmanuskript samt kopior av dem
  • sidor av orkesterstämmor, första utgåvor samt korrektur som hänför sig till dem

Viktig information fås också av

  • tonsättarens korrespondens (i synnerhet med förläggaren)
  • dagboken
  • av kopisternas kvitton
  • förlagens bokföring
  • tidningsrecensioner etc.

Även om många musiker, i synnerhet kapellmästare, har gjort ett betydelsefullt arbete med att korrigera fel och brister i partituren och orkesterstämmorna till Sibelius verk, har man inte förrän i den kritiska editionens redaktionsarbete använt sig av alla, även svåråtkomliga källor och kunnat bilda sig en heltäckande bild av olika källor och deras skillnader.