Finansiärer av redaktionsarbetet i Finland

  • Undervisnings- och kulturministeriet
  • Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse
  • Föreningen Konstsamfundet r.f.
  • Jenny och Antti Wihuris fond
  • Niilo Helanders stiftelse
  • Suomen Kulttuurirahasto
  • Svenska kulturfonden
  • Jean Sibelius rättsinnehavare