Kotimaisen toimitustyön rahoittajat

 

  • Opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto
  • Föreningen Konstsamfundet r.f.
  • Jenny and Antti Wihurin säätiö
  • Niilo Helanderin säätiö
  • Suomen Kulttuurirahasto
  • Svenska kulturfonden
  • Jean Sibeliuksen oikeudenomistajat