Kriittinen editio

Kriittinen editio on kaikkien teoksen toimittamisen kannalta oleellisten lähteiden vertailuun ja arviointiin perustuva julkaisu. Sibeliuksen teosten kriittisen kokonaisjulkaisun jokaiseen niteeseen sisältyy lähteiden pohjalta tarkistetun nuottitekstin lisäksi teoksen syntyhistoriaa, varhaista reseptiota ynnä muuta teoksen taustojen ymmärtämisen kannalta oleellista tietoa tarjoava johdanto sekä kriittinen kommentaari (Critical Commentary). Siinä esitellään toimitusperiaatteet, kuvaillaan lähteet ja selvitetään yksityiskohtaisesti lähteiden väliset erot sekä perustellaan kunkin teoksen nuottitekstin toimittamisessa tehdyt ratkaisut. Julkaisuihin sisältyy faksimilekuvia alkuperäislähteistä sekä joissakin tapauksissa myös muita nuottiliitteitä.

Toimitustyössä keskeisiä lähteitä ovat esimerkiksi:

  • säveltäjän nuottikäsikirjoitukset sekä niistä tehdyt kopiot
  • orkesterisoitinten äänilehdet, ensipainokset ja niiden valmistamiseen liittyvät oikovedokset

Tärkeää tietoa saadaan myös

  • säveltäjän kirjeenvaihdosta (erityisesti kustantajien kanssa)
  • päiväkirjasta
  • kopistien kuiteista
  • kustantamoiden kirjanpidosta
  • sanomalehtiarvosteluista ym.

Vaikka monet muusikot, etenkin kapellimestarit, ovat tehneet merkittävää työtä korjatessaan Sibeliuksen teosten partituureihin ja orkesterisoitinten äänilehdille jääneitä virheitä, vasta kriittisen edition toimitustyössä on käytetty kaikkia vaikeimminkin saatavilla olleita lähteitä ja muodostettu kattava kuva erilaisista lähteistä ja niiden välisistä eroista.