Mikä on Jean Sibelius Works

Jean Sibeliuksen (1865-1957) tuotantoon sisältyy 117 opusnumeroitua teosta. Fabian Dahlströmin luettelossa Jean Sibelius: Thematisch-bibliographisches Verzeichnis seiner Werke (Breitkopf & Härtel 2003) on lisäksi lueteltu 225 sävellystä, joille Sibelius ei antanut opusnumeroa. Valtaosa Sibeliuksen sävellyksistä julkaistiin hänen elinaikanaan. Osa valmistuneista teoksista jäi kuitenkin julkaisematta, esimerkiksi siksi, että Sibelius suunnitteli muokkaavansa niitä uudelleen, muttei koskaan ryhtynyt muokkaustyöhön. Eräistä teoksista on myös säilynyt julkaisemattomia varhaisversioita.

Etenkin Sibeliuksen laajojen teosten syntyprosessit olivat usein pitkiä ja vaiheikkaita, ja niiden jäljiltä säveltäjältä on säilynyt runsaasti erityyppisiä luonnoksia ja muita sävellyskäsikirjoituksia – toisaalta moniin teoksiin ei ole säilynyt luonnoksia lainkaan. Kun teos oli saavuttanut (periaatteessa) lopullisen hahmonsa säveltäjän työpöydällä, hän kirjoitti teoksen partituurin puhtaaksi. Jos teos hyväksyttiin julkaistavaksi, puhtaaksikirjoitus tai siitä tehty kopio lähetettiin kustantajalle. Kustannusyhtiöissä partituuriin tehtiin toisinaan pieniä toimituksellisia muutoksia, ja nuotinkaivertajan työn jäljiltä painettavaan ja julkaistavaan partituuriin kertyi usein – vaikkapa väärinymmärryksistä johtuvia – epätäsmällisyyksiä ja virheitä. Sibelius itsekin teki toisinaan muutoksia teostensa partituureihin vielä julkaisuvaiheessa ja hänen osallistuminensa partituurien oikovedosten tarkistamiseen oli sangen vaihtelevaa. Moniin painettuihin teoksiin onkin jäänyt virheitä ja kyseenalaisuuksia, joita säveltäjä ei oikolukuvaiheessa saanut korjatuiksi.

Jean Sibelius Works (JSW) on kriittinen kokonaisjulkaisu, joka valmistuessaan sisältää kaikki säveltäjän valmiiksi saattamansa sävellykset sekä teoksistaan tekemänsä sovitukset. Julkaistavat nuottitekstit perustuvat lähdeaineiston perinpohjaiseen tutkimukseen. Niteisiin sisältyvissä kriittisissä kommentaareissa kuvaillaan ja arvioidaan keskeiset lähteet ja nuottitekstien väliset erot sekä selitetään ja perustellaan toimitukselliset ratkaisut. Jean Sibelius Works tarjoaa näin sekä tietoa tutkijoille että perustan Sibeliuksen teosten esityksille.

Sibeliuksen teosten kriittistä editiota on jo kauan odotettu muusikko- ja tutkijapiireissä. Tähän mennessä saatavilla olleiden nuottijulkaisujen sisältämät virheet ja puutteet sekä se, että monien teosten – vaikkapa sellaisten, joiden painokset ovat lopussa tai joita ei lainkaan ole julkaistu – nuottiaineistot ovat olleet vaikeasti saatavilla, ovat luoneet tarpeen koota tutkimukseen perustuva, kattava Sibeliuksen teosten julkaisusarja.