Nuvarande redaktörer

Kai, Timo, Tuija, Anna, Sakari

Vid Nationalbiblioteket:

Janne Kivistö
Kai Lindberg (link sends e-mail)
Anna Pulkkis (link sends e-mail)
Timo Virtanen (link sends e-mail), huvudredaktör
Tuija Wicklund (link sends e-mail)
Sakari Ylivuori (link sends e-mail)

Andra redaktörer:

Pekka Helasvuo

Janne Kivistö är utbildad som musikkandidat vid avdelning för komposition och musikteori vid Sibelius-Akademin, där han för tillfället fortsätter med sina studier för musikmagisterexamen. Han började som korrekturläsare vid Jean Sibelius Works -projektet 2018 och som deltidsanställd 2022.

Kai Lindberg är utbildad som lärare i musikteori vid Helsingfors Konservatorium 1990. Sin magisterexamen avlade han 1998 vid avdelningen för komposition och musikteori vid Sibelius-Akademin och avlade 2014 sin doktorsexamen vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi. Hans avhandling Aspects of Form and Voice-Leading Structure in the First movements of Anton Bruckner’s Symphonies Nos. 1, 2, and 3 behandlar öppningssatserna i Bruckners symfonier 1-3. Lindberg har undervisat i solfège, musikteori och analys vid Helsingfors Konservatorium och i Metropolia-yrkeshögskolan samt musikteori och analys vid Sibelius-Akademin. Lindberg började vid JSW -projektet som korrekturläsare 1996 och som deltidsanställd 2017.

Anna Pulkkis (f. 1977) studerade musikteori samt piano och blockflöjt vid Sibelius-Akademin. Hon utdimitterades som musikmagister 2005 och avlade sin doktorsexamen 2014. Rubriken på hennes musikanalytiska avhandling är Alternatives to Monotonality in Jean Sibelius’s Solo Songs. Pulkkis undervisade i musikteoretiska ämnen i Östra Helisngfors Musikinstitut 2002-2005 och vid Sibelius-Akademin 2004-2009. Hon började som korrekturläsare i JSW-projektet 2004 och sedan början av år 2006 är hon anställd på deltid i projektet. Hon är också freelance-musikskribent och sjunger i Musikhusets kör.

Timo Virtanen (f.1965) studerade musikteori samt piano och cello vid Helsingfors Konservatorium och Sibelius-Akademin, där han disputerade 2005 med en avhandling om Sibelius’ tredje symfoni (Jean Sibelius: Symphony No. 3: manuscript study and analysis). Han har undervisat musikteori och -historia vid Helsingfors Konservatorium och Sibelius-Akademin samt lett en kurs i kritisk editering vid Sibelius-Akademin. Virtanen har jobbat sedan 1997 som redaktör i JSW-projektet, sedan 2003 som heltidsanställd redaktör. Sedan oktober 2004 en period som tf. huvudredaktör och sedan början av år 2006 som fastanställd huvudredaktör. Virtanen utnämndes till docent vid Sibelius-Akademin år 2009 och år 2015 beviljade republikens president honom hederstiteln professor.

Tuija Wicklund utdimitterades som pianolärare från Helsingfors Konservatorium och som musikmagister från avdelningen för komposition och musikteori vid Sibelius-Akademin, där hon också 2014 disputerade med en avhandling om Sibelius’ En saga och dess kritiska utgåva (Jean Sibelius’s En saga and Its Two Versions: Genesis, Reception, Edition, and Form). Wicklund har undervisat i piano, musikanalys och harmonilära vid Helsingfors Konservatorium, musikanalys vid Helsingfors yrkeshögskola Stadia samt musikteori vid Sibelius-Akademin. Wicklund har fungerat som korrekturläsare i projektet från första början och som forskare sedan 2002.

Sakari Ylivuori (f. 1980) blev klar med sina magisterstudier vid Sibelius-Akademin år 2006 på avdelningen för komposition och musikteori. Ylivuori disputerade för doktorsgraden år 2013 med en avhandling om Sibelius’ verk för blandad kör (Jean Sibelius’s Works for Mixed Choir: A Source Study). Ylivuori har undervisat i musikanalys och musikteori vid Sibelius-Akademin samt i Helsingfors yrkeshögskola Metropolia. Ylivuori inledde sin verksamhet som forskare vid JSW-projektet i januari 2018. Förutom redaktionsarbetet leder Ylivuori också Laurentius-kören i Lojo och sjunger i Helsingfors Kammarkör samt forskar i den finländska körmusikens historia.

Kari Kilpeläinen (f. 1951) är docent i musikvetenskap vid Helsingfors Universitet. Han är Sibelius-forskare, som varit engagerad i projektet ända sedan dess planeringsarbete startade. Kilpeläinen gick i pension år 2015.