Publikationerna

De verk som publiceras i Jean Sibelius Works -helheten är indelade i nio serier och bandens antal torde bli ca 60. Verkens titlar samt opus- och andra nummer baserar sig på Fabian Dahlströms verkförteckning Jean Sibelius: Thematisch-bibliographisches Verzeichnis seiner Werke (Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 2003).

Series I:       Verken för orkester (ca. 20 band)
Series II:      Verken för violin (cello) och orkester (3 band)
Series III:     Verken för stråk- eller blåsorkester (2 band)
Series IV:     Kammarmusik (7 band)
Series V:      Verken för piano (5 band)
Series VI:     Skådespelsmusik och melodrama (ca. 7 band)
Series VII:    Verken för kör (7 band)
Series VIII:   Vokalverk (4 band)
Series IX:     Varia (1 band)

Grafisk utformning: blå klotband med Sibelius namnteckning på pärmens framsida, sidorna gräddfärgade, papper med matt yta.

Formaten:

  • Orkesterverken, serierna I–III, VI, VII/1–4, VIII/1, Leipzig-format (25,5 x 32,5 cm).
  • Kammarmusik, pianomusik, körverken, serierna IV, V, VII/5, VIII/2–4, IX, Bach-format (23 x 30,5 cm).
  • Körverken a cappella, serierna VII/6 och 7, Paris-format (19 x 27 cm).