Redaktionskommitté och redaktionsråd

Redaktionskommitté

  • professor Gustav Djupsjöbacka, ordförande
  • tonsättare Kalevi Aho
  • lektor Jaakko Ilves (Sibelius-Akademin)
  • professor Lauri Suurpää (Sibelius-Akademin)
  • professor Eero Tarasti (Helsingfors universitet)
  • professor Erik T. Tawaststjerna (Sibelius-Akademin)

Redaktionsråd

  • doktor Timo Virtanen (pj)
  • doktor Folke Gräsbeck
  • licentiat Pekka Helasvuo
  • docent Kari Kilpeläinen