Redaktionskommitté och redaktionsråd

Redaktionskommitté

 • professor Gustav Djupsjöbacka, ordförande
 • tonsättare Kalevi Aho
 • lektor Jaakko Ilves (Sibelius-Akademin)
 • professor Lauri Suurpää (Sibelius-Akademin)
 • professor Eero Tarasti (Helsingfors universitet)
 • professor Erik T. Tawaststjerna (Sibelius-Akademin)

Redaktionsråd

 • doktor Timo Virtanen (pj)
 • doktor Folke Gräsbeck
 • licentiat Pekka Helasvuo
 • docent Kari Kilpeläinen
 • professor Veijo Murtomäki (Sibelius-Akademin)