Selected Literature

General

 • Teema: Sibelius-tutkimuksen uusi aikakausi”. Kansalliskirjasto 4/2105: 4-35.
 • Virtanen Timo, ed. “One must live every note. Jean Sibelius’s decades in music.” Helsinki: SKS, 2015.
 • Häkli Esko, “Jean SIbeliuksen kootut teokset: vuosisataishanke.” Bibliophilos 4/2015: 4-10.
 • Virtanen Timo, ”Jean Sibelius Works – Practical Consequences of a Critical Edition”. The National Library of Finland Bulletin 2010.
 • Wicklund Tuija, “Jean Sibelius Complete Works. Introduction and Case Studies.” Die Tonkunst. Magazin für klassische Musik und Musikwissenschaft 4/2007: 355–368.
 • Virtanen Timo, ”Jean Sibelius Works – Ten Years On”. Finnish Music Quarterly 1/2007: 24–25.
 • Häkli Esko, “Jean Sibelius samlade verk” in Musikvidenskabelige kompositioner. Festskrift til Niels Krabbe. København: Det Kongelige Bibliotek 2006. (Danish Humanist Texts and Studies, vol. 34), pp. 693–707.
 • Virtanen Timo, ”Latest Thoughts on Sibelius’s ‘letzten Gedanken’”. The National Library of Finland Bulletin 2006: 20–23.
 • Virtanen Timo, ”Jean Sibelius Edition”. Proceedings. Nordic Music Editions. Symposium 1–2 September 2005 (ed. Niels Krabbe). Copenhagen: The Royal Library 2006, pp. 96–100.
 • Kilpeläinen Kari, ”Sibeliuksen musiikkikäsikirjoituksista ja niiden kriittisestä toimittamisesta”, Hundra vägar har min tanke. Festskrift till Fabian Dahlström. Helsinki: WSOY, 2000, pp. 88–97.
 • Dahlström Fabian, “JSW – en redaktionell kommentar”, Musiikki 3/1998: 251–263.
 • Kilpeläinen Kari, “Jean Sibeliuksen kootut teokset – katsaus hankkeen alkuvaiheisiin”, Musiikki 3/1998: 235–250.
 • Kilpeläinen Kari, “Sibeliuksen musiikillisista lähteistä”, Musiikki 3/1998: 264–283.
 • Kilpeläinen Kari, Tutkielmia Jean Sibeliuksen käsikirjoituksista, PhD diss. (Studia musicologica universitatis Helsingiensis III), Helsinki, 1992.

Special Issues

 • Pulkkis Anna, “Publishers’ Editors’ Fingerprints in Sibelius’s Piano Works”. Philomusica on-line Vol. 9 No. 2 (2010), pp. 38–57.
 • Virtanen Timo, ”Sibeliuksen kaksoiskaaret – editoriaalinen ongelma”. Musiikki 3/1999: 277–292.
 • Väisänen Risto, “Problems in performance studies of Sibelius’s orchestral works”. Sibelius Forum: proceedings from the second International Jean Sibelius Conference, Helsinki, 25-29 November, 1995. Helsinki: Sibelius Academy 1998, pp. 129–141.

I Orchestral Works

 • Wicklund Tuija, Jean Sibelius’s En saga and Its Two Versions: Genesis, Reception, Edition, and Form. DMus Diss. Helsinki: Sibelius Academy 2014.
 • Wicklund Tuija, ”Lemminkäinen syntyy uudesti”. Musiikki 3–4/2011: 131–144.
 • Virtanen Timo, ”Jean Sibelius Symphony No. 1. Sources and Critical Edition”. Philomusica On-Line Vol. 9 No. 2 (2010), pp. 103–113.
 • Wicklund Tuija, “Problematic sources for Jean Sibelius’s tone poem En saga” Philomusica On-Line Vol. 9 No. 2 (2010), pp. 88–102.
 • Wicklund Tuija, “The Critical Editing of Skogsrået: Sources, Performance History, and Related Works” in Sibelius in the Old and New World. Aspects of His Music, Its Interpretation, and Reception. Timothy L. Jackson, Veijo Murtomäki, Colin Davis, Timo Virtanen (eds.). Frankfurt: Peter Lang, 2010, pp. 307–318.
 • Virtanen Timo, ”Jean Sibeliuksen ensimmäisen sinfonian kriittinen editio”. Musiikki 3–4/2009: 6–25.
 • Wicklund Tuija, ”The Wood Nymph worldwide” The National Library of Finland Bulletin 2009.
 • Virtanen Timo, ”Die Manuskripte zu Sibelius’ Sinfonie Nr. 3”. Die Tonkunst. Magazin für klassische Musik und Musikwissenschaft 4/2007: 369–382.
 • Wicklund Tuija, “Jean Sibelius’s Skogsrået and Vårsång”, Proceedings. Nordic Music Editions. Symposium 1–2 September 2005 (ed. Niels Krabbe). Copenhagen: The Royal Library 2006, pp. 37–44.
 • Virtanen Timo, Jean Sibelius, Symphony No. 3: Manuscript Study and Analysis. DMus diss., Helsinki: Sibelius Academy, 2005.
 • Goss Glenda, “A Backdrop for Young Sibelius: The Intellectual Genesis of the Kullervo Symphony”, 19th-Century Music XXVII/1 (2003): 48–73.
 • Kilpeläinen Kari, “Sibelius’s Seventh Symphony: An Introduction to the Manuscript and Printed Sources”, Sibelius Companion. Glenda Dawn Goss (ed.). Westport: Greenwood Press, 1996, pp. 239–270.

VII Works for Choir

VIII Works for Solo Voice

 • Pulkkis Anna, Alternatives to monotonality in Jean Sibelius’s solo songs. DMus Diss. Helsinki: SIbelius Academy, 2014.
 • Väisänen Risto, ”Vielä Sibeliuksen pinneistä, suurpiirteisyydestä, intentiosta. Kommentteja JSW:n vastineeseen”, Musiikki 1–2/2000: 115–127.
 • Väisänen Risto, “Sibeliuksen ’pinnit’. Kommentteja Sibeliuksen teosten kokonaislaitoksen (JSW) editointiratkaisuista ja –periaatteista Höstkväll-laulun uuden edition pohjalta”, Musiikki 3/1999: 293–318.
 • Dahlström Fabian, Kilpeläinen Kari, Murtomäki Veijo, Tiilikainen Jukka, “Sibeliuksen ’pinneistä’ ja muista JSW-ongelmista. Kommentteja Risto Väisäselle”, Musiikki 3/1999: 319–334.
 • Tiilikainen Jukka, “Uusi laitos Sibeliuksen laulusta Höstkväll”, Musiikki 3/1998: 284–307.
 • Tiilikainen Jukka, “Palapelistä teokseksi – Sibeliuksen laulun Dolce far niente synnystä musiikillisten lähteiden perusteella”, Musiikki 3/1998: 308–344.