Tillägg och korrektur

Tilläggs- och korrekturlista (Addenda & Corrigenda) finns tillgängliga för följande band:

I/2 Symfoni nr 1, op. 39
I/3 Symfoni nr 2, op. 43

I/4 Symfoni nr 3, op. 52

I/10 Verken för orkester, En saga, op. 9

V/1 Verken för piano

VIII/1 Vokalverk, röst med orkester

VIII_2–4  Vokalverk, röst med piano